Volikogu liikmete hüvitised

27.02.19

Positsioon

Kuuhüvitis (€)

Volikogu esimees

1315

Volikogu aseesimees

525

Volikogu komisjoni esimees

210

Volikogu komisjoni aseesimees 84

Volikogu liige

63

 

Vallavolikogu tööst osavõtu eest tasu ja hüvituste maksmise kord