Volikogu liikmete hüvitised

28.04.22

Positsioon

Kuuhüvitis (€)

Volikogu esimees

1600

Volikogu aseesimees

606

Volikogu komisjoni esimees

242

Volikogu komisjoni aseesimees 97

Volikogu liige

73

 

Vallavolikogu tööst osavõtu eest tasu ja hüvituste maksmise kord