15.10.21
 • Komisjoni esimees: Piret Paulson
 • Komisjoni aseesimees: Merike Kuklase
 • Komisjoni liikmed: Viigi Oru, Ene Tammekun, Aina Olle
 • Asendusliikmed: Eva Morel, Ahti Hütt

 

Valimiskomisjoni asukoht: Räpina linn, Kooli tn 1 (vallasekretäri kabinet), telefon 53406636

Valimiskomisjoni tööaeg:
1) 18.08.2021-15.09.2021 esmaspäevast teisipäevani ja neljapäevast reedeni kella 10:00-st
kella 12:00-ni;
2) kolmapäeviti kella 14:00-st kella 16:00-ni;
3) 07.09.2021 ja 09.09.2021 kella 10:00-st kella 12:00-ni ja kella 14:00-st kella 18:00-ni.

 

10. septembril 2021 kell 10.00 toimub kandidaatide registreerimine ja erakondade, valimisliitude ning üksikkandidaatide järjekorra andmise liisu heitmine.

18. oktoobril 2021 kell 10.00 toimub häälte teistkordne ülelugemine vallamaja saalis asukohaga Kooli 1, Räpina linn.

 

Seoses COVID-19 piirangutega palume valimiskomisjoni tulekust ette teavitada telefonil 5340 6636. Vallavalitsuse haldushoones ja valimiskomisjoni ruumides palume kanda maski!

KOV volikogu valimised 2021

15.10.21

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised toimuvad 17. oktoobril 2021. aastal.

Igale aadressile, kus elab kas või üks hääleõiguslik inimene, saadab siseministeerium hiljemalt oktoobri esimesel nädalal valimiste teabelehe. Kes on teinud eesti.ee-s vastava märke, saavad selle info e-kirjaga.

Valimiste teabelehel on kirjas üldine info valimisõigusest ja märgitud kõigi hääletamisruumide asukohad vallas.

Valimiste teabeleht asendab valijakaarti.

 

Valimisõigus

 • Kohalike omavalitsuste valimistel on hääletamisõigus vähemalt 16-aastasel valijal, kelle elukoha aadress on rahvastikuregistrisse kantud.

Lisaks Eesti kodanikele saavad kohalikel valimistel hääletada:

 • Eestis elavad muu Euroopa Liidu liikmesriigi kodanikud,
 • Eestis püsivalt elavad välisriigi kodanikud,
 • Eestis püsivalt elavad kodakondsuseta isikud.

 

Valimispäeva eel:

 • Valimisjaoskond nr 1 hääletamisruum asub 11.–17. oktoobrini 2021 Räpina raamatukogus (Kooli tn 5, Räpina linn, Räpina vald). Valimisjaoskond nr 1 korraldab väljaspool elukohajärgset valimisringkonda eelhääletamist, vajadusel ka hääletamist asukohas, haiglas ja ööpäevases hoolekandeasutuses.

Jaoskond 1, esimees Annika Šturmov tel +37254301265

 

 • Valimisjaoskond nr 2 hääletamisruum asub 15.–17. oktoobrini 2021 Veriora teenuskeskuses (Räpina mnt 2, Veriora alevik, Räpina vald).

Jaoskond 2, esimees Piret Rammo tel +37254301266

 

 • Valimisjaoskond nr 3 hääletamisruum asub 15.–17. oktoobrini 2021 Mehikoorma külakeskuses (Kesk tn 20, Mehikoorma alevik, Räpina vald).

Jaoskond 3, esimees Tea Tenson tel +37254301267

 

 • Valimisjaoskonna nr 4 hääletamisruum asub 15.–17. oktoobrini 2021 Linte külakeskuses (Tammistu tee 20, Linte küla, Räpina vald).

Jaoskond 4, esimees Jane Arusoo tel +37254301268

 

 • Valimisjaoskonna nr 5 hääletamisruum asub 15.–17. oktoobrini 2021 Ruusa Põhikoolis (Mõisavahe tee 7, Ruusa küla, Räpina vald).

Jaoskond 5, esimees Kurmet Karsna tel +37254301269

 

Kodus hääletamist korraldavad kõik valimisjaoskonnad. Kodus hääletamine toimub valimisnädala reedest pühapäevani. Taotlust selleks saab esitada telefoni teel reedel ja laupäeval kella 12:00 kuni 20:00-ni ning pühapäeval kella 09:00-st kuni 14:00-ni.

Jaoskonnad on eelhääletamise ajal, 11.–16. oktoobril avatud kell 12.00–20.00. Valimispäeval, 17. oktoobril on jaoskonnad avatud 09.00–20.00.

Esmaspäevast laupäevani saab hääletada nii pabersedeliga jaoskonnas kui ka elektrooniliselt. Valimispäeval toimub ainult pabersedeliga hääletamine. Pühapäeval võib valija jaoskonnas pabersedeliga hääletades oma e-hääle veel ära muuta.

Reedel, laupäeval ja pühapäeval saab hääletada ainult oma elukohajärgses valimisjaoskonnas.

Rahvastikuregistris elukohta omamata kohalikel valimistel osaleda ei saa. Kui isikul elukoha aadress registris puudub, saab ta esitada rahvastikuregistrile elukohateate. Elukohateate saab esitada kirjalikult või elektrooniliselt.

Alates 2021. aastast on kasutusel elektrooniline valijate nimekiri. Valija ei ole enam seotud konkreetse valimisjaoskonnaga.

 

Valimisjaoskonnas:

 • Valija tuvastatakse isikut tõendava dokumendi (ID-kaart, pass, juhiluba) alusel.
 • Jaoskonnatöötaja arvutis tehakse elektroonilisse valijate nimekirja märge valijale hääletamissedeli väljastamise kohta.
 • Valija saab hääletamissedeli kätte paberile antud allkirja vastu.
 • Valija läheb valimiskabiini, kus kirjutab sedelile meelepärase kandidaadi numbri.
 • Enne kokkumurtud sedeli valimiskasti laskmist vajutab jaoskonnatöötaja selle välisküljele pitsatijäljendi.

 

E-hääletamine

 • E-hääletada saab arvutis, sisestades ID-kaardi ID-kaardi lugejasse või mobiil-ID abil.
 • Turvaliseks ja sujuvaks e-hääletamiseks kontrolli eelnevalt oma ID-kaardi tarkvara, arvuti operatsioonisüsteemi ja viirusetõrjetarkvara uuendusi.

NB! 30 minuti jooksul pärast hääletamist on võimalus oma e-hääle kohalejõudmist kontrollida nutiseadme (nutitelefon, tahvelarvuti) abil.

 

 

Kandideerimine 2021. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel

Kandideerimisõigus Räpina Vallavolikokku on hääleõiguslikul Eesti kodanikul ja Euroopa Liidu kodanikul, kes on saanud hiljemalt 12. septembriks 18-aastaseks ja kelle püsiv elukoht, st elukoht, mille aadressiandmed on kantud rahvastikuregistrisse, asub hiljemalt 1. augustil 2021 Räpina valla territooriumil.

Kandidaatide registreerimiseks esitamine algab 18. augustil. Kandidaadi võib registreerimiseks esitada ainult ühes valimisringkonnas.

Erakond peab esitama enne kandidaatide registreerimiseks esitamist valla valimiskomisjonile teatise, milles tuuakse ära erakonna volitatud esindajate nimed, isikukoodid, aadressid ja sidevahendite numbrid. Teatisele kirjutab alla erakonda esindama õigustatud isik. Kandidaatide registreerimiseks esitamine lõpeb 07.09 kell 18:00.

Hiljemalt 12.09 registreerib valla või linna valimiskomisjon nõuetekohaselt registreerimiseks esitatud kandidaadid. Kolme päeva jooksul pärast kandidaatide registreerimist võib kandidaat esitada kandideerimisest loobumise avalduse.

Valimisliit on hääleõiguslike Eesti kodanike ja Euroopa Liidu kodanike loodud seltsing, mis on moodustatud kirjaliku lepingu alusel ja mille eesmärgiks on oma liikmete ja toetajaskonna poliitiliste huvide väljendamine kohaliku omavalitsuse tasandil.

Alates 18.08 kuni 02.09 esitatakse valimisliit valla valimiskomisjonile registreerimiseks. Alates 18.08 kuni 07.09 esitab registreeritud valimisliit oma kandidaadid valla valimiskomisjonile registreerimiseks.

2017. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel registreeritud valimisliidu nime võib kasutada juhul, kui üle poole eelmise valimisliidu moodustajatest on ka uue valimisliidu moodustajateks. Kui valimisliidu moodustajaid oli eelmistel valimistel kaks, peavad sama nime kasutamiseks mõlemad moodustajad olema uue valimisliidu moodustajate hulgas.

Üksikkandidaadina registreerimiseks võib end esitada ning registreerimiseks vajalikke toiminguid teha iga kandideerimisõiguslik isik. Teise isiku võib üksikkandidaadina registreerimiseks esitada ning registreerimiseks vajalikke toiminguid sellekohase volikirja alusel teha iga isik, kellel on hääletamisõigus vastavas vallas. Üksikkandidaadi võib registreerimiseks esitada ainult ühes valimisringkonnas.

Sellest aastast on poliitiline välireklaam lubatud kogu valimisperioodi ajal. Poliitilist selgitustööd tohib teha ka valimispäeval. Vaid hääletamisruumis sees peab olema tagatud valimisrahu.

 

Piret Paulson,
valimiskomisjoni esimees

 

 

 

Toimetaja: MERILIIN VAHESAAR