Täitmata ametikohad

Ametikoha eesmärk: laste õiguste ja kaitse korraldamine Räpina vallas; üksikisikutele või perekonnale toimetulekuraskuste ennetamiseks, kergendamiseks või kõrvaldamiseks abi...

Räpina Vallavalitsus kuulutab välja konkursi lastekaitsespetsialisti ametikohale

Ametikoha eesmärk: laste õiguste ja kaitse korraldamine Räpina vallas; üksikisikutele või perekonnale toimetulekuraskuste ennetamiseks, kergendamiseks või kõrvaldamiseks abi...

Ametikoha eesmärk üksikisikutele või perekonnale toimetulekuraskuste ennetamiseks, kergendamiseks või kõrvaldamiseks abi osutamise korraldamine; sotsiaalsele turvalisusele,...

Räpina Vallavalitsus kuulutab välja konkursi sotsiaaltööspetsialisti ametikohale

Ametikoha eesmärk üksikisikutele või perekonnale toimetulekuraskuste ennetamiseks, kergendamiseks või kõrvaldamiseks abi osutamise korraldamine; sotsiaalsele turvalisusele,...

Ruusa Põhikool võtab tööle loodusainete õpetaja.   Keemia, füüsika, geograafia, loodusõpetus ja bioloogia. Töökoormus 13 kontakttundi ehk 0,5 ametikohta (kolm tööpäeva). ...

Ruusa Põhikool võtab tööle loodusainete õpetaja

Ruusa Põhikool võtab tööle loodusainete õpetaja.   Keemia, füüsika, geograafia, loodusõpetus ja bioloogia. Töökoormus 13 kontakttundi ehk 0,5 ametikohta (kolm tööpäeva). ...