Täitmata ametikohad

Peamised ametiülesanded: Abivajavate laste välja selgitamine ja neile vajaliku kaitse, abi ning hoolduse korraldamine; sotsiaalnõustamine; lapsevanemate ja teiste lapse...

Räpina Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi lastekaitsespetsialisti ametikohale

Peamised ametiülesanded: Abivajavate laste välja selgitamine ja neile vajaliku kaitse, abi ning hoolduse korraldamine; sotsiaalnõustamine; lapsevanemate ja teiste lapse...

Räpina Vallavalitsus kuulutab välja konkursi IT-juhi töökohale Peamised tööülesanded: Räpina Vallavalitsuse ja hallatavate asutuste infosüsteemide juhtimine tagades...

Räpina Vallavalitsus kuulutab välja konkursi IT-juhi töökohale

Räpina Vallavalitsus kuulutab välja konkursi IT-juhi töökohale Peamised tööülesanded: Räpina Vallavalitsuse ja hallatavate asutuste infosüsteemide juhtimine tagades...