Täitmata ametikohad

Peamised tööülesanded: Liht ja riigihangete korraldamine ning keskkonna- ja jäätmemajandusalase tegevuse korraldamine Räpina vallas Kandideerimisavalduste esitamise tähtaeg on ...

Räpina Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi hangete-ja keskkonnaspetsialisti ametikohale

Peamised tööülesanded: Liht ja riigihangete korraldamine ning keskkonna- ja jäätmemajandusalase tegevuse korraldamine Räpina vallas Kandideerimisavalduste esitamise tähtaeg on ...

Kandidaadile esitatavad nõuded ja ootused: magistrikraad ning pedagoogilised ja juhtimiskompetentsid; teadmised alushariduse spetsiifikast ning lasteaia kui areneva ja arendava...

Räpina Vallavalitsus pikendab konkursi tähtaega Räpina Lasteaia Vikerkaar direktori ametikohale

Kandidaadile esitatavad nõuded ja ootused: magistrikraad ning pedagoogilised ja juhtimiskompetentsid; teadmised alushariduse spetsiifikast ning lasteaia kui areneva ja arendava...