Täitmata ametikohad

Räpina Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi haridus- ja noorsootööspetsialisti ametikoha täitmiseks. Haridus- ja noorsootööspetsialisti ametikoha põhieesmärgiks on Räpina valla...

Räpina Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi haridus- ja noorsootööspetsialisti ametikoha täitmiseks

Räpina Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi haridus- ja noorsootööspetsialisti ametikoha täitmiseks. Haridus- ja noorsootööspetsialisti ametikoha põhieesmärgiks on Räpina valla...

Kultuuri- ja sporditööspetsialisti  ametikoha eesmärk  on eelduste loomine efektiivse ja laiapõhjalise kultuuri- ja spordielu ning kodanikualgatuslike tegevuste jätkumiseks Räpina...

Räpina Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi kultuuri- ja sporditööspetsialisti leidmiseks

Kultuuri- ja sporditööspetsialisti  ametikoha eesmärk  on eelduste loomine efektiivse ja laiapõhjalise kultuuri- ja spordielu ning kodanikualgatuslike tegevuste jätkumiseks Räpina...

Noorsootöötaja ülesandeks on noorsootöö tegevuste läbiviimine, korraldamine ja koordineerimine Räpina linnas, koostöö arendamine kohalike noorte, Räpina valla asutuste ning erinevate...

Räpina Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi noorsootöötaja ametikohale

Noorsootöötaja ülesandeks on noorsootöö tegevuste läbiviimine, korraldamine ja koordineerimine Räpina linnas, koostöö arendamine kohalike noorte, Räpina valla asutuste ning erinevate...

Ametikoha eesmärk Üksikisikutele või perekonnale toimetulekuraskuste ennetamiseks, kergendamiseks või kõrvaldamiseks abi osutamise korraldamine ja sotsiaalsele turvalisusele, arengule...

Räpina Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi sotsiaaltööspetsialisti ametikohale

Ametikoha eesmärk Üksikisikutele või perekonnale toimetulekuraskuste ennetamiseks, kergendamiseks või kõrvaldamiseks abi osutamise korraldamine ja sotsiaalsele turvalisusele, arengule...

Räpina Ühisgümnaasiumi direktori ülesanne on tagada kooli tulemuslik töö ja areng, juhtida õppe- ja kasvatustegevust koostöös erinevate huvigruppidega ning luua haridusasutuses vaimselt,...

Räpina Vallavalitsus kuulutab välja konkursi Räpina Ühisgümnaasiumi direktori ametikohale

Räpina Ühisgümnaasiumi direktori ülesanne on tagada kooli tulemuslik töö ja areng, juhtida õppe- ja kasvatustegevust koostöös erinevate huvigruppidega ning luua haridusasutuses vaimselt,...