Kalender

KÕIK SÜNDMUSED

Uudised ja teated

« Tagasi

Räpinasse rajatakse looduslähedane seiklusrada

Mõte rajada Räpina lasteaia territooriumile looduslähedane seiklusrada sai alguse neli aastat tagasi, mil õpetajad viibisid õppekäigul Tartu loodusmajas. Sealne  seiklusrada tundus just sellisena, mida õpetajad Räpina lasteaedagi tahtnud oleks. Aasta oli siis 2016.

Räpinasse tagasi jõudes asutigi tegutsema ja oli lootus, et väljak valmib üsna peatselt. Paraku selgus, et takistuste ahel pole sugugi väike - väljak peab vastama kõigile ohutusnõuetele, atraktsioonid omama sertifikaate jne. See kõik teeb esmapilgul lihtsa ehituse keeruliseks ja kulukaks.

 Õpetajad käisid oma mõtetega ka toonase vallavanema Kaido Palo jutul, kuid väljakuehitus edenema ei hakanud. Aktiivsete lapsevanemate ja töötajate eestvedamisel kutsuti ellu MTÜ Räpina Lasteaed Vikerkaar Heaks ning loodeti saada projektitoetust. Paraku sai takistuseks see, et töö oleks pidanud teostama n-ö oma rahakoti pealt ja alles hiljem projektitoetusest raha tagasi saama. Väikesele MTÜ-le käis selline asjaajamine üle jõu.

Siis vahetus Räpinas võim ja õpetajad seadsid sammud uue vallavanema Enel Liini jutule. Sellest hetkest hakkas vahepeal teostamatuna tundunud idee ilmet võtma. Valla arendusspetsialist Ingrid Joosepiga koostöös koostati Piiriveere Liidrile  projektitaotlus ning saadi positiivne rahastusotsus. Paraku ei olnud seiklusraja saatus kiiresti valmida. Mitmed riigihanked ebaõnnestusid ning vahepeal  tekkis juba tunne, et meie unistus polegi määratud teoks saama. Lõpuks siiski leiti töö teostaja ning sel kevadel võis seiklusraja ehitus alata. Esimesed pinnasetööd on tehtud. Loodame põnevusega, et seiklusrada saab valmis.

Looduslähedane seiklusrada toetab laste kehalist arengut ja tugevdab tervist. See pakub võimalusi armastatud peitusemänguks, turnimiseks, fantaasia ja loovuse arenguks. Valmiv seiklusrada vastandub tavapärastele plastmassist valmis mänguasjadega väljakutele.

Väljakule tuleb vitsonn, kelgumägi-tunnel, rippsild, tasakaalurada, istumis-astumispakkudega rada. Sellisel väljakul saab parandada koordinatsiooni ning rada pakub avastamis-ja tegutsemisrõõmu.

Jana Mets,
Räpina Lasteaed Vikerkaar õppejuht

Arendusspetsialist Ingrid Joosepi kommentaar:

Leader programmi toel valmib 1. juuniks Räpina Lasteaed Vikerkaar alale looduslähedane seiklusrada, et pakkuda Räpina valla ja ümberkaudsetele lastele tervislikku vaba aja veetmise võimalust. Seiklusrada pakub põnevaid võimalusi armastatud peitusemänguks, turnimiseks, enese proovile panemiseks ja eduelamuseks ning ühisteks mängudeks. Looduslähedaste komponentidega seiklusrada arendab fantaasiat ja loovust, mis soodustab vabamängu teket, kus laps saab arendada nii iseseisvat mängu kui ka koostöö oskusi ning sotsiaalset suhtlemist. Need mänguvahendid ja mängud, mida lapsed ise looduslikust keskkonnast leiavad – puu, kivi, liiv, taimed jne – köidavad ja arendavad lapsi kordades rohkem kui tavapäraselt pakutavad nn valmis mänguasjad.

Looduslähedane seiklusrada eristub tavapärasest mänguväljakust oma otstarbe ja objektide osas, näiteks istikutest moodustatud taimetunnelid ja vitsonn ning kelgumägi-tunnel pakuvad tegevust korraga eri vanuseastmes ja oskustega lastele. Lisaks on seiklusraja teisteks huvipakkuvateks komponentideks rippsild, tasakaalupoom, turnkang, ronimisvõrk ja tasakaalurada, istumis-astumispakkudega ala ning astumispakkudega rada. Sellise seiklusraja läbimine pakub kuni 10-aastastele lastele suurt avastamisrõõmu ning aitab parandada koordinatsiooni ja tasakaalutunnetust.

Projekti tegevuste tulemused on suunatud perede kooskasvamise suurendamisele ning tervislike eluviiside populariseerimisele juba lapseeas. Seiklusrajal mängimine ja teistega arvestamine valmistab last ette ka edasiseks eluks, õppides koostöö- ja suhtlemisoskusi ning toetades edaspidist sotsiaalset toimetulekut, sest mänguväljak on miniühiskond, kus on esindatud kõik tulevase elu nii head kui ka õppimist vajavad nüansid.

Projekti abikõlblik maksumus
25 510 eurot
Toetuse summa
9 999,2 eurot
Valla kohustus 
15 510,80 eurot

Projekt „Räpina seiklusraja rajamine" viiakse ellu Eesti maaelu arengukava 2014–2020 ühise põllumajanduspoliitikaga kaasneva maaelu arengu toetuse meetme 19.2 „Toetus tegevuste teostamiseks kohaliku arengu strateegia raames" toel.

Lisainfo:

Ingrid Joosep
arendusspetsialist
ingrid.joosep@rapina.ee

 KAIDO PALU
Mul on heameel, et projekt, mis 3 aastat tagasi oli veel idee tasemel, sai kavandatud valla eelarvesse ja valla poolt esitatud Piiriveere taotlus sai positiivse otsuse.
Soovin tegijatele jõudu ohutu ja nõuetele vastava väljaku rajamisel ning väikestele ja suurtele rõõmu mängudest ja koostegemistest.
Kaido Palu
Postitatud 18.05.20 12:25.