Uudised ja teated

« Tagasi

Räpina valla tänuõhtul tunnustati parimaid

25. jaanuaril premeeriti Räpina vallas 2019. aastal oma tegevusega silma paistnud inimesi ja kollektiive. Tunnustamiseks esitati 23 kandidaati, osad neist mitmes kategoorias.  Hindamiskomisjoni töö oli raske, kuna tunnustamist väärivad paljud! Preemiad andsid üle vallavanem Enel Liin ja vallavolikogu esimees Teet Helm.

Ettevõtja preemia nominentideks esitati: Aire Ilves-Luht (OÜ Vetifor Leevi loomakliinik loomaarst); Kaimar Kriiskütt (OÜ Aaroks kauplusauto juht-müüja); Marko Sandermat (OÜ Tehnikamarket juhatuse liige); Margus Narusing (OÜ Latikas juhatuse esimees); Marit Ladev (OÜ Mariine juht) ja Mihkel Peedimaa (AS Räpina Paberivabrik juhataja).

Aasta 2019 ettevõtjaks valiti Margus Narusing - Lämmijärve äärse kalandussektori arendaja, piirkonna oluline tööandja ning Meeksi kogukondade aktiivne eestvedaja. Margus Narusing on aktiivselt osalenud kalanduspoliitikas, korraldanud Lämmijärve kalameeste tööd ning tegelenud kalamüügiga edukalt nii kodu- kui välismaal.

Kodanikualgatuse preemiale esitati: Ingemari Paap (Räpina bussijaama töötaja); Kalle Mälberg (ajakirjanik, vabaakadeemik); Meelis Tarros (FIE, Põlva Lions Klubi juhatuse liige); MTÜ Veriora Tsunft (avas Räpina vallas käsitööaida); Veriora Perenaiste Selts (korraldasid kogukondliku koristuspäeva ja toidukoolituste sarja).

Aasta 2019 kodanikualgataja tiitli pälvis Meelis Tarros, kes on aktiivne oma vaba aja ja isiklike vahenditega kohaliku elukeskkonna arendamisse panustaja. Tema eestvedamisel ja toetusel algatati koos partneritega Räpina paisjärve ranna-alale annetuste toel laste atraktsioonide loomine. Koostöö tulemusena püstitati 2019. aasta juunis randa mänguväljakud ja pingid. Tema isiklikul toetusel lisandusid hiljem ka prügikastid.

Hariduse ja noorsootöö valdkonna täiskasvanu preemia nominendid olid Aira Meitus (Räpina Ühisgümnaasiumi inglise keele õpetaja) ja Viive Kanarik (Räpina Lasteaia Vikerkaar logopeed).

Aasta 2019 haridus ja noorsootöö valdkonna täiskasvanu preemia sai Aira Meitus - oma õppeaine igakülgsele kooli sisesele ja välisele arendamisele pühendunud õpetaja, kelle õpilased on saavutanud väga häid tulemusi nii riigieksamitel kui olümpiaadidel ning viimaste puhul pääsenud ka vabariiklikesse voorudesse. Ta on võõrkeeleõppe kaasaegsete meetodite juurutaja, aktiivne enda õppeainega seonduvate sündmuste korraldaja ning rahvusvaheliste sõprussuhete hoidja oma koolis. 

Hariduse ja noorsootöö valdkonna noore preemia laureaat on energiline kogukonna hing Andri Võsokovski, kes säravate silmadega ja naerul suuga nakatab oma positiivsusega ümberolijaid. Tegemist on väga ettevõtliku noorega, kes veab MTÜ Linte Tegusad ettevõtmisi ning töötab väikeklassi õpetajana Ruusa Põhikoolis. Lisaks jõuab ta juhendada robootikaringi Vilustes, tantsida rahvatantsurühmas Helgerid ning osaleda nii kohaliku kui maakondliku tähtsusega ürituste korraldamisel. 

Hariduse ja noorsootöö valdkonna kollektiivi preemiaga tunnustati ennast laulu- ja tantsupeole laulnud ja tantsinud Räpina Ühisgümnaasiumi lauljad ja tantsijad ning nende professionaalsed juhendajad Anu Silm, Marika Aruküla, Riina Tamm, Evi Tamm, Külliki Arjokesse ja Margit Mathiesen.

Kultuuri- ja spordivaldkonna täiskasvanu preemia nominendid olid: Jaano Junson (ettevõtja, Räpina Spordiklubi juhatuse liige); Margot Suur (Räpina Muusikakooli lauljate hääleseadja ja juhendaja, üldainete õpetaja) ja Marika Aruküla (Räpina Ühisgümnaasiumi õpetaja).

Kultuuri- ja spordivaldkonna 2019. aasta täiskasvanu on Marika Aruküla, kes on aastakümneid pidanud oma südameasjaks edendada ja propageerida Räpinas poistelaulu. Ta juhendab Põlvamaa ainsat poistekoori, mis pääses ka suurele laulu- ja tantsupeole. Ta on pühendunud, sihikindel ja kannatlik õpetaja, kes usub, et kõik lapsed on head vaatamata nende „vingerpussidele". Lisaks poistekoori juhendamisele korraldab ta Räpina loomemajas mudilaste ja väikelaste lauluringi ning õpetab väikseid sooloartiste.

Kultuuri- ja spordivaldkonna noore preemia nominendid olid Andri Võsokovski (MTÜ Linte Tegusad juhatuse esimees, Ruusa Põhikooli väikeklassi õpetaja); Arhanna Sandra Arbma (Räpina Muusikakooli õpilane); Maarja-Lill Mahlakas (Põlva Gümnaasiumi abiturient); Markus Kriiskütt (Räpina Ühisgümnaasiumi õpilane) ja Vanessa Mälberg (veterinaar).

Kultuuri- ja spordivaldkonna 2019. aasta noor on Markus Kriiskütt – vabamaadluse tõusev täht, kes kuulub alates 2019. aastast Eesti vabamaadluse koondisesse. Ta on võtnud osa paljudest võistlustest ja saavutanud väga häid tulemusi, näiteks Eesti/Soome juunioride meistrivõistluste lll koht; Euroopa suurima maadlusturniiri Tallinn Open (üle 2000 võistleja 29-st riigist) V koht; Põhjamaade meistrivõistluste I koht ja Balti karikavõistluste I koht. Lisaks on ta Räpina Ühisgümnaasiumi õpilasesinduse liige ja osaleb aktiivselt koolivälistel üritustel.

Kultuuri- ja spordivaldkonna aasta 2019 kollektiiv on Räpina Pensionäride Seltsi juhatus koosseisus Tiina Ilves, Maria Tirp, Hele Lillemäe, Tiina Luup ja Ilmar Luup. Räpina Pensionäride Selts on usin ürituste korraldaja. Möödunud aastal organiseeriti ekskursioone nii Tallinnasse kui Narva ning kohapeal korraldati suvepidu Räpina sadamas ja alati menukas jõulupidu kõigile valla pensionäridele. Ühiselt võeti ette Tuletõrjemaja uuendamine. 

Valla tänuõhtul musitseerisid perekond Toots ja Maarja-Lill Mahlakas, esines tantsutrupp Modus ning külalisi tantsutas Toomas Anni.

Foto: Andrus Karpson


Lisateave:
Kertu Anni
Kultuuri- ja sporditööspetsialist
Tel: 524 9190
E-post: kertu.anni@rapina.ee