Kalender

KÕIK SÜNDMUSED

Uudised ja teated

Räpina Tervisekeskuse uus hoone on avatud

20. veebruaril avati Räpina Tervisekeskuse uus hoone, milles on ka SA Tartu Kiirabi uued tööruumid. Projekti „Räpina esmatasandi tervisekeskuse kaasajastamine" strateegiliseks eesmärgiks on Räpina tervisekeskuse teeninduspiirkonnas pakutavate esmatasandi tervishoiuteenuste kvaliteedi ning kättesaadavuse parandamine mitmekülgse ning jätkusuutliku teenuste süsteemi väljaarendamise kaudu, et tagada esmatasandi tervishoiusüsteemi eesmärkide saavutamine.

Räpina Esmatasandi Tervisekeskuse uue hoone õnnistas sisse EELK Räpina Miikaeli koguduse õpetaja Urmas Nagel. Meeleolu loomiseks sõidutas volikogu esimees tervisekeskuse lindilõikamisele ratastooliga "esimese patsiendi" Miia-Kersti Sultsmanni. Tervisekeskuse lindi lõikasid läbi volikogu esimees Teet Helm, vallavanem Enel Liin, SA Tartu Kiirabi juhatuse esimees Ago Kõrgvee, MTÜ Räpina Esmatasandi Tervisekeskuse juhatuse esimees Miia-Kersti Sultsmann, AS Semuehituse esindaja Ingemar Palm, kirurg Stepan Sahnjuk ning AS Räpina Haigla juhatuse esimees Peeter Sibul.

AS Räpina Haigla juhatuse esimees Peeter Sibul ütles pidulikul avamisel: "Väga paljude inimeste ja asutuste koostöös on Räpinas saanud uue näo nii seest, kui ka väljast vana polikliinikuhoone. Samuti on ehitatud juurde uus ilus hooneosa, kus asuvad uued tööruumid nii perearstidele, kui ka SA Tartu Kiirabile. Loodetavasti on see omamoodi järgmise arenguetapi sissejuhatus Räpina piirkonna elanike ravi-ja tervishoiuteenuse arendamisel."

Ajendiks selline suur töö ette võtta oli riigi poolt tervisekeskuste rajamist korraldava määruse vastuvõtmise näol orienteeruvalt aastal 2014. Tolleaegne Räpina vallavanem Teet Helm ja AS Räpina Haigla juhatuse esimees Miia-Kersti Sultsmanni leidsid, et on tark riigi poolt pakutav võimalus ära kasutada.

Projekti juhtis Civitta Eesti AS, hoone projekteerimistööd viis läbi Raamprojekt OÜ, ehitustööd teostas AS Semuehitus ja omanikujärelvalvet teostas OÜ Pärnprojekt. Ehitus-ja remonttööde käigus rekonstrueeriti ja ehitati juurde kokku 1336 m2 pinda.

"Praktiliselt  iga tegevuse juures on ülioluline rahastajate leidmine. Meil on läinud hästi, sest rahastusküsimused on valla, rahandusministeeriumi- ja SA Tartu Kiirabiga koostöös lahendatud. Siinkohal  tänan Räpina valda, kes on väga suure rahalise panuse andnud kogu projekti läbiviimisse investeerides valla eelarvest 930 000,- eurot remont- ja ehitustöödesse ja rahandus-ministeeriumi ning Riigi Tugiteenuste Keskust. Samuti tänan meie väga head ja pikaaegset koostööpartnerit SA Tartu Kiirabi, kes samuti andis väga suure rahalise panuse ligi 170 000 euro näol meie ühise eesmärgi nimel ning lisaks ka Setomaa valda," ütles Sibul. Ehitus- ja remonttööd läksid maksma 2 060 000,- eurot, töid finantseerisid: 930 000 eurot Räpina vald, 86 000 RTF, 62 000 Setomaa vald ja 47 000 eurot AS Räpina Haigla.

Pikemalt tuleb tervisekeskuse avamisest juttu märtsikuu Räpina Rahvalehes

Vaike Tammes

Avalike suhete spetsialist

Foto: Andrus Karpson

Fotogaleriid tervisekeskuse avamisest saab näha Räpina valla Facebooki lehelt