Kalender

KÕIK SÜNDMUSED

Uudised ja teated

Mehikoormas alustati täna kergliiklusteede ehitamisega

Mehikoorma sadama kõrval asuvale  rannaalale on valmimas järve võlude nautimiseks ning Peipsi järve loodusliku keskkonnaga tutvumiseks kolme erineva lahendusega kõnniteed – tõstetud puitkõnnitee, madal laudtee ning sillutatud kergliiklustee. Maapinnast kõrgemal paiknev kõnnitee annab võimaluse avada külastaja jaoks ilusaid vaateid järvele, sest alal kasvab palju pilliroogu, mis inimese vaatevälja oma kõrguse tõttu piirab. Laudtee pakub aga võimalust jalutada keset niisket ala, kus elavad kahepaiksed ja muud huvitavad liigid. Kergliiklustee tagab ligipääsu supluskohani kergliiklusvahenditega.  Rannaalale rajatava teede paigutus võimaldab kasutajal läbida katkematult, alustades ja lõpetades samas paigas.

Selline ringjas ja erinevate kõrgustega lahendus muudab ala atraktiivsemaks ja mitmekesisemaks piirkonna külastajatele ning kohalikele elanikele. Nimetatud teede kombinatsioon moodustab väikese matkaraja, mille läbimist saab alustada kolmest erinevast kohast. Raja kahte alguspunkti ehitatakse sillutuskivist platsid, kus saab koguneda, oodata rajal liikuvaid külastajaid või puhata jalgu. Puhke- ja ootekohtasid on planeeritud ka laudtee järveäärsetesse otstesse, eesmärgiga hajutada liikujate arvu kitsal laudteel. Atraktiivne rannaala avaldab väärtuslikku mõju, tuues piirkonnale positiivset mainekujundust ning näidates Mehikoorma alevikku, kui ühte omanäolist turismisihtkohta kohalike loodusressursside ja kultuuriväärtustega.

Ehitustöid teostab AS Kurmik, omanikujärelevalve teenust Pärn Projekt OÜ.

Projekti abikõlblik maksumus
96 310,92 eurot
Toetuse summa
69 998,77 eurot
Valla kohustus 
26 312,15 eurot

Projekti elluviimise aeg
31.08.2018–30.08.2020

Projekt „Mehikoorma rannaalale kõnni- ja jalgteede rajamine" viiakse ellu Eesti maaelu arengukava 2014–2020 ühise põllumajanduspoliitikaga kaasneva maaelu arengu toetuse meetme 19.2 „Toetus tegevuste teostamiseks kohaliku arengu strateegia raames" toel. Meetme rakendusüksuseks on Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA). Projektitaotlust menetles kohalik tegevusgrupp – MTÜ Tartumaa Arendusselts. 

Ester Lemats
arendusspetsialist