Kalender

KÕIK SÜNDMUSED

EKRAAN

Haridusvõrgu ümberkorraldused

Uudised ja teated

Teade: Üksikelamu avatud menetlus Räpina vallas

Räpina vallas, Räpina linnas, Väike tn 21 (70501:003:0069) kinnistule püstitava üksikelamu projekteerimistingimuste avatud menetlus.

Projekteerimistingimuste eelnõude avalik väljapanek toimub 1. juulist 2024 – 15 juulini 2024 Räpina valla veebilehel (www.rapina.ee). Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu kohta kirjalikke ettepanekuid ja põhjendatud vastuväiteid aadressil vald@rapina.ee. Kirjalike ettepanekute ja põhjendatud vastuväidete esitamise tähtaeg on 15.07.2024 (k.a).

Vallavalitsuse ettepanek on lahendada taotlus avalikku istungit korraldamata.

Projekteerimistingimuste eelnõu on avaliku väljapaneku ajal kättesaadav Räpina valla veebilehel.

Täiendav info ja küsimused: ehitusspetsialist Martti Klemets (martti.klemets@rapina.ee).