Kalender

KÕIK SÜNDMUSED

EKRAAN

Haridusvõrgu ümberkorraldused

Uudised ja teated

Teade Ristipalo riigimetsa kõrgendatud avaliku huviga ala metsatöödest 2024 ja 2025 aastal

RMK koostas 2020. aastal kohaliku kogukonna ja huvigruppide ettepanekuid arvestades Ristipalo kõrgendatud avaliku huviga ala metsatööde plaani aastateks 2020–2030.

 

Teostame plaanilise lageraie 2024 aastal kvartalil RP163 eralidsel 15 ja harvendusraied 2025 aastal kvartalil RP163 eraldistel 18 ja 26.

 

Lisainfo:

Risto Sepp

Kagu regioon

Kaasamisspetsialist

513 0147 

Risto.Sepp@rmk.ee