Kalender

KÕIK SÜNDMUSED

EKRAAN

Haridusvõrgu ümberkorraldused

Uudised ja teated

Räpina vald avaldab tunnustust EELK Räpina Miikaeli koguduse õpetajale ja kogukonna hingele Urmas Nagelile

15. mail toimunud Räpina Vallavolikogu istungil võeti vastu üksmeelne otsus anda Räpina valla kuldmärk kauaaegsele Räpina EELK Räpina Miikaeli koguduse õpetajale ja kogukonna hingele Urmas Nagelile.

 

Räpina valla kuldmärk antakse füüsilisele isikule eesmärgiga avaldada tunnustust suure panuse andmise eest Räpina valla arengusse või märkimisväärsete teenete eest Räpina valla maine tõstmisel.

 

MTÜ EELK Räpina Miikaeli koguduse nõukogu liige Kairi Kasearu on oma ettepanekus öelnud: „Õpetaja ja kogukonna hing Urmas Nagel on ametis olnud ligemale kakskümmend viis aastat. Nende aastate jooksul on ta lisaks koguduste teenimisele, andnud laiema panuse Räpina valla jaoks. Tema kõned on lisanud üritustele väärikust ja andnud sügavama mõtte. Ta on aktiivselt panustanud ja mitmekesistanud Räpina kultuurimaastikku erinevate üritustega. Ta on osalenud erinevates kohalikku elu ja kultuuri toetavate ühenduste hindamiskomisjonides ja töörühmades. Urmas Nagel on oma tegevusega selgelt suurendanud Räpina piirkonna tuntust ning panustanud tunduvalt rohkem valla elanike ja kogukondade heaollu kui seda tema ametikohustused eeldavad."

 

Kuldmärgi pidulik üleandmine toimub EELK Räpina Miikaeli kirikus 26. mail 2024. kell 11.00 toimuval jumalateenistusel.

 

Piret Rammo

Räpina abivallavanem