Kalender

KÕIK SÜNDMUSED

EKRAAN

Uudised ja teated

Räpina Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi arendusspetsialisti ametikohale

Tööülesanded

Arendusspetsialisti ametikoha põhieesmärk on valla põhiliste strateegiliste arengusuundade väljatöötamine, valla arengukava ja teiste arengustrateegiliste dokumentide väljatöötamise ja täiendamise koordineerimine ning arengukavast tulenevate ülesannete täitmiseks igakülgse projektialase tegevuse läbiviimine, koordineerimine ja juhtimine ning realiseerimise võimaluste otsimine. Samuti ootame arendusspetsialistilt valmisolekut riigihangete dokumentide ettevalmistamiseks, lähteülesannete koostamiseks, riigihangete korraldamiseks.

 

Nõuded kandidaadile

Haridustase: rakenduskõrgharidus

Keeleoskus:

Keel    Kõnes  Kirjas

vene keel - soovituslik            B1 – keskmine           B1 - keskmine

inglise keel - soovituslik         B1 - keskmine   B1 - keskmine

eesti keel - nõutud                  B2 - hea          B2 - hea

*Soovituslikest keeltest peab vähemalt ühte valdama.

Juhtimisõigus: B kategooria

Arvutioskus: spetsialisti tase

Oskus töötada arvutis (MS Word, Excel) ja tööks vajalikes registrites

 

Muud nõuded

kohusetunne, täpsus, algatus-, otsustus- ja vastutusvõime; töötahe, meeskonnatööoskus, usaldusväärsus, hea suhtlemisoskus ja pingetaluvus.

 

Kandidaadile tuleb kasuks

varasem töökogemus seotud töövaldkonnas ja avalikus teenistuses; teadmiste olemasolu kohaliku omavalitsuse tööst, haldusmenetluse põhimõtetest, kohaliku omavalitsuse tegevusi reguleerivatest õigusaktidest ja oskus neid rakendada; ametialase sõnavara valdamine; koostöövalmidus, otsustus- ja vastutusvõime.

 

Omalt poolt pakume

• huvitavat ja väljakutseid pakkuvat tööd;

• mitmekesist, vastutusrikast ning arendavat töökeskkonda;

• erialaseid täiendkoolitusi;

• 35 kalendripäeva põhipuhkust;

• osalise kaugtöö võimalust;

• stabiilset sissetulekut;

• stabiilset ja tähtajatut ametikohta;

• kolme tasustatud tervisepäeva aastas;

• nägemisteravust korrigeeriva vahendi soetamisega seotud kulude osalist kompenseerimist;

• sõidukulude osalist kompenseerimist;

• toredaid ja abivalmis kolleege.

 

Töökoha andmed:

Töökoha asukoht: Põlva maakond, Räpina vald, Räpina linn, Kooli tänav 1

Vabade töökohtade arv: 1

Töötasu: töötasu kokkuleppel

Tööaeg: täistööaeg

Töösuhte kestus: tähtajatu

Tööle asumise aeg: niipea kui võimalik

Kandideerimise info:

Dokumendid palume saata Räpina Vallavalitsuse aadressil Kooli 1, 64504 Räpina, Põlvamaa või aadressil: vald@rapina.ee, märgusõnaga „Arendusspetsialisti konkurss".

 

Kandideerimise tähtaeg: 04.06.2023

 

Vajalikud dokumendid

CV; kaaskiri; motivatsioonikiri; kirjalik avaldus; allkirjastatud taotlus koos kinnitusega, et ei esine asjaolusid, mis välistavad ametniku teenistusse võtmise; haridust tõendavate dokumentide koopiad; kandideerija soovil muud asjakohased dokumendid.

 

Kontakt:

Enel Liin, vallavanem, telefon: 5265057, e-post: enel@rapina.ee