Kalender

KÕIK SÜNDMUSED

EKRAAN

Uudised ja teated

Muutunud ilmastikuolud lubavad taas järvejääle minna nii jalgsi kui ka mootorsõidukiga

Seoses muutunud jääoludega piiriveekogudel on alates 3. märtist 2023 lubatud minna Peipsi järve jääle Eesti Vabariigi territooriumile jäävale alale jalgsi ja maastikusõidukitega tegeliku massiga kuni 2000 kilogrammi alljärgnevate piirangutega:

Keelatud on väljumine Smolnitsa külast Narva jõe lähteni maastikusõidukitega, mille tegelik mass on suurem kui 1000 kg.

Keelatud on viibida jääl nii jalgsi kui transpordivahenditega välja arvatud ujuvvahenditega:

  • Narva jõe lähtele lähemale kui 1 km;
  • Ranna-Pungerja jõe suudmele lähemal kui 200 meetrit;
  • Emajõe suudmele lähemal kui 1 km "Eesti väravate" ning Piirissaarest kagu suunda jääval jääalal.

 

Endiselt kehtivad alljärgnevad piirangud: 

  • Alates 16.02.2023 piiriveekogude jääle väljumine Lämmi- ja Pihkva järvel Terepniki nina ja Räpina sadama vahelisel alal transpordivahenditega. Nimetatud piirkonnas on lubatud väljuda jääle ainult jalgsi. 
  • Alates 26.01.2023 väljuda jääle Lämmi- ja Pihkva järve jääl Naha ja Pihuste ojade vahelisel alal nii jalgsi kui transpordivahenditega.
  • Muul eelpool nimetamata Eesti Vabariigile kuuluval jääalal Lämmi – ja Pihkva järvel võib viibida jalgsi ja maastikusõidukitega.
  • Pabra, Vaniku ja Kriiva järvede jääle väljumine on lubatud ainult jalgsi.
  • Keelatud on väljuda Pattina järve jääle, seda nii transpordivahenditega kui jalgsi. 
  • Võimalusel vältida lähenemist Võhandu jõe suudmele ning Salusaarele lähemale kui 200 meetrit. Nimetatud kohtades võib jää olla kohati ohtlik.