Kalender

KÕIK SÜNDMUSED

EKRAAN

Uudised ja teated

Räpinasse rajatakse madalseikluspark

Laste ja noorte seas on suurenevaks probleemiks vähene liikuvus, ekraanisõltuvus (nutitelefon, arvuti, televiisor) ning omaealistega vahetu suhtlemise puudulikkus. Vabas õhus erinevate vaba aja veetmise võimaluste loomine toob noori rohkem ekraanide juurest eemale ning motiveerib harrastama aktiivsemat elustiili. Et seda soodustada, valmib juunikuu lõpuks Räpinasse uue staadionikompleksi kõrval asuvale pargialale (vana politseimaja kõrvale) madalseikluspark.  

 

Madalseikluspargi rada ehitatakse umbes 0,5 meetri kõrgusele, pakkudes tegevust eri vanuseastmes ja oskustega lastele, noortele ja täiskasvanutele. Seikluspargi rada hakkab olema kolme raskusastmega: kerge, keskmine ning raske. Seikluspark koosneb 23 atraktsioonist ning kahest 22 meetri pikkusest trosslaskumisest, ühendades omavahel kergemat rada keskmise ning raskema rajaga. Seiklusraja atraktsioonid paigaldatakse hakkepuidust rajatud ohutusalale.  

 

Madalseiklusrada saab kasutada tervisespordi harrastamiseks, vaba aja veetmiseks, ühisürituste ja võistluste korraldamiseks. Seiklusrada aitab kaasa tervisekäitumise aktiivsemaks muutmisele ning tervete eluviiside väärtustamisele piirkonnas. Madalseiklusparki saab korraga kasutada kuni 50 kasutajat. Oluline on meeles pidada, et nagu kõikidel avalikus kasutuses olevatel objektidel, nii ka seikluspargi kasutajatel jääb vastutus enda ja lähedaste ohutuse ning turvalisuse tagamisel eelkõige lapse ja noore saatjale. 

 

Projekti abikõlblik kogumaksumus on 71 684,59 eurot, millest toetus on 20 000 eurot. Ehitustöid teostab Falador OÜ, omanikujärelevalve teenust Pärn Projekt OÜ. Lepingujärgseks ehitustööde lõppkuupäevaks on 30. juuni 2023. 

Projektile „Madalseikluspargi ehitamine" on määratud toetus LEADER programmist – Eesti maaelu arengukava 2014–2020 ühise põllumajanduspoliitikaga kaasneva maaelu arengu toetuse meetmest 19.2 „Toetus tegevuste teostamiseks kohaliku arengu strateegia raames". 

 

 

Ester Lemats, 
Räpina valla arendusspetsialist 

 

 

 

 

Foto: Räpina madalseiklusparki tutvustav 3D visuaalne eskiis.