Kalender

KÕIK SÜNDMUSED

EKRAAN

Uudised ja teated

Räpina Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi Räpina Koduloo- ja Aiandusmuuseumi juhataja leidmiseks

Muuseumi juhataja peamised ülesanded on muuseumi arendamine tänapäevaseks kultuuriasutuseks, muuseumi ürituste ja näituste organiseerimine, kogude täiendamine ja kodulooline töö, administratiivse töö korraldamine ja dokumentide koostamine (arengukava, tegevuskava, põhimäärus jne), koostöös teiste valla asutustega Räpina kui sihtkoha turundamine jms.

 

Kandidaadile esitatavad nõuded ja ootused:

 

 • kõrgharidus (võib olla omandamisel);
 • vähemalt 1-aastane juhtimiskogemus või 1-aastane töökogemus vastavas valdkonnas;
 • eesti keele oskus kõnes ja kirjas vähemalt B2 tasemel, ühe võõrkeele oskus B1 tasemel;
 • valdkonda reguleerivate õigusaktide tundmine ja rakendamise oskus;
 • tööks vajalike infotehnoloogiliste vahendite kasutamise oskus;
 • hea koostöö- ja meeskonnatöö-, konsulteerimis- ja läbirääkimis- ning suhtlemis- ja väljendusoskus;
 • majandusalased üldteadmised ja teadmised eelarve koostamisest;
 • oskus efektiivselt aega kasutada, oma tegevusi analüüsida ja seisukohti põhjendada;
 • oskus suhelda avalikkusega ning teha koostööd avalike huvide elluviimisel;
 • stressitaluvus, kohusetundlikkus, otsustus-ja vastutusvõime;
 • B-kategooria juhiloa olemasolu.

 

Omalt poolt pakume:

 

 • vastutusrikast tööd ja väljakutset pakkuvaid tööülesandeid;
 • häid võimalusi eneseteostuseks ja arenguks;
 • koolitus- ja arenguvõimalusi.

 

Kandideerimisel esitatavad dokumendid:

 

 • kirjalik avaldus;
 • CV;
 • motivatsioonikiri;
 • haridust tõendavate dokumentide koopiad;
 • kandidaadi soovil muud tema poolt oluliseks peetavad dokumendid või materjalid.

 

Tööle asumine esimesel võimalusel.

 

Dokumendid palume esitada hiljemalt 12. märtsiks 2023 Räpina Vallavalitsuse e-postil  vald@rapina.ee või aadressil Kooli 1, 64504 Räpina, Räpina vald, Põlvamaa märgusõnaga „muuseumi juhataja konkurss".

 

Kontaktisik: Enel Liin, vallavanem, tel 526 5057, enel.liin@rapina.ee