Kalender

KÕIK SÜNDMUSED

EKRAAN

Uudised ja teated

Räpina valla arengukava 2035+ avalikud arutelud

2023. aasta märtsikuus toimuvad Räpina valla arengukava 2035+ avalikud arutelud igal neljapäeval kell 15.00-17.00 Räpina Vallavalitsuse volikogu saalis. 

02.03.2023 kell 15.00 on päevakorras valdkonnad: sotsiaalhoolekanne, tervishoid, tervisedendus, korrakaitse ja turvalisus. 

09.03.2023 kell 15.00 on päevakorras valdkonnad: kultuur, sport, vaba aeg, turism. 

16.03.2023 kell 15.00 on päevakorras valdkonnad: haridus, huviharidus ja noorsootöö. 

23.03.2023 kell 15.00 on päevakorras valdkonnad: taristu, looduskeskkond ja keskkonnaseisund. 

30.03.2023 kell 15.00 on päevakorras valdkonnad: valla juhtimine, ettevõtlus, kohaliku kogukonna arendamine.   

 

Igale arutelule kaasatakse vastava valdkonnaga seotud isikuid volikogust, vallavalitsusest, valla hallatavatest asutustest, ettevõtetest. Lisaks kaastaud isikutele oodatakse aruteludele kaasa mõtlema ning ettepanekuid tegema valla kodanikke. Vastav info on kättesaadav ka Räpina valla kodulehel www.rapina.ee. Oma mõtteid ja ettepanekuid võib esitada vabas vormis ka e-posti teel (ester.lemats@rapina.ee või ingrid.joosep@rapina.ee), postiaadressil (Kooli 1, Räpina 64504) või käsiposti teel.