Kalender

KÕIK SÜNDMUSED

EKRAAN

Uudised ja teated

Teade loomaomanikele

Head kodanikud! Räpina Vallavalitsuse poole on pöördunud jahimehed, kes on rajakaamera salvestistel märganud hulkuvaid koeri metsloomade söödakohtadel vabalt ringi liikumas. Räpina valla koerte ja kasside pidamise eeskirja kohaselt peab loomapidaja tagama pideva järelevalve oma lemmikloomade üle. Loomapidajal tuleb hoiatussildiga tähistada piiratud territooriumi sissepääs, kus koer vabalt liigub ning välistada looma omal tahtel väljapääsemine. Kui eeskirja nõudeid ei täideta, käsitletakse koera ja kassi hulkuva loomana. Tunnetades, et hulkuv koer võib olla Teie jaoks ohtlik ning võib rünnata inimesi ja metsloomi, tuleb sellest koheselt teavitada politseid telefoninumbril 112. Kui hulkuv lemmikloom endast ohtu ei kujuta, palume võimalusel hulkur kinni püüda ja teavitada sellest tööpäevadel Räpina vallavalitsuse haldusjuhti telefoninumbril 53898505 või haldusspetsialisti telefoninumbril 5053575.  

 

Hulkuva looma varjupaika toimetamise, varjupaigas pidamise, sealhulgas veterinaarülevaatuse kulud tasub loomapidaja. Ilma mikrokiibita varjupaika toimetatud looma omanik on kohustatud oma koera või kassi kättesaamisel tasuma looma registreerimise ja märgistamise kulud. Loomapidaja tahteavaldus loomast loobumiseks ei vabasta teda kulude kandmise kohustusest. 

 

Räpina Vallavalitsus loodab loomaomanike mõistvale suhtumisele.