Kalender

KÕIK SÜNDMUSED

EKRAAN

Uudised ja teated

Tänuõhtul anti üle Räpina valla aastapreemiad ja aukirjad

28. jaanuaril Räpina kultuurikeskuse saalis toimunud pidulikul Räpina valla tänuõhtul tunnustati 2022. aasta preemiate ning valla aukirjade saajaid.

Kõigil oli võimalus 15. detsembrini 2022 esitada kandidaate kuues valdkonnas kokku kaheteistkümnele preemiale. Esitati 40 kandidaati (sh korduvad), kelle seast tegi valiku 11-liikmeline hindamiskomisjon. 2022. aastal enim silma paistnud isikutele ja kollektiividele andsid preemiad üle Räpina Vallavolikogu esimees Peeter Sibul ja Räpina vallavanem Enel Liin.

Ettevõtja preemia nominendid olid Figuraata OÜ, mille põhitegevusalaks on puuviljade ja köögiviljade hulgimüük, töötlemine ning muud saagikoristusjärgsed tegevused; Heiki Mäesaar (Santex OÜ) pidevalt arenev ja konkurentsis püsiv kohalik ettevõte, mille juht Heiki Mäesaar on aastate lõikes toetanud nii spordiorganisatsioone kui kultuurisündmusi; Vilja Kvetkovski (Revekor AS) – ettevõttel on täita vastutusrikas roll Räpina valla elanikele elutähtsate teenuste osutamisel ning Vilja Kvetkovski on sellega seotud olnud juba 44 aastat.

 

Aasta 2022 ettevõtja on üks Eesti suuremaid aia- ja metsasaaduste käitlejaid, kes turustab oma toodangut üle maailma, propageerib tervislikke eluviise ning paistab silma kõnetavate reklaamkampaaniatega – Figuraata OÜ.

 

Väikeettevõtja preemia nominendid olid Maidu Konsap (Zerna Ökotalu) - Võukülas oma talu ja rendimaadel kasvatatakse mahetoodanguna teravilja; Kristel Liblik (SalonK OÜ) avas keeruliste aegade kiuste 2021. aastal ilusalongi Räpinas; Marko Sandermat (Tehnikamarket OÜ), kes aitab alati kiirelt ja asjatundlikult leida lahendused arvutite ja muude seadmete remondiks või uute seadmete ostuks; Tormi Trumsi (Pääsna Agro OÜ) – ettevõte tegeleb tera- ja kaunvilja mahetootmisega ning korraldab kanuusõite Võhandu jõel.

 

Aasta 2022 väikeettevõtja on nõutud mahekaupa tootev Zerna Ökotalu ja selle eestvedaja Maidu Konsap.

 

Kodanikualgatuse preemiale esitati kuus kandidaati: Jana Mets ja Ülle Galka, kes olid 31.05.22 toimunud „Kõigi laste rõõmupäeva" eestvedajad, kaasates erinevaid organisatsioone, ettevõtteid ja inimesi; MTÜ Hoitud väärtus on aastaid kandnud hoolt Meelva supelranna heakorra eest, samuti on edendanud kohaliku kogukonna koostööd ja seisnud hea kokkuhoidva kogukonna väärtuste eest; MTÜ Mehikoorma Arengu Selts taastas suurürituse „Üle Peipsi ujumine", mis esmakordselt viidi läbi 1981. aastal ja toimus seejärel veel kümme korda. Nüüd kandis sündmus nime „Mehikoorma Veepidu"; MTÜ Räpina Spordiklubi korraldas lisaks traditsioonilistele võistlustele septembri algul staadionil auhinnavõistlused kergejõustikus ja Põlvamaa täiskasvanute meistrivõistlused teivashüppes ning 100m, 300m ja 1500m jooksudes; MTÜ Naha Küla Selts – aktiivne kogukond, kes soovib hoida au sees küla ajalugu ja traditsioone, aasta 2022 oli väga teguderohke, näiteks korraldati Naha kooli kokkutulek; Toomas Heering on Räpina Vanasõidukite ühingu eestvedaja ning Räpina valla noorte puhkpilliorkestri tegevusele ja toimimisele kaasaaitaja, heatahtlik abiline paljude teiste ettevõtmiste algatamisel, läbiviimisel ja toetamisel.

 

Räpina valla kodanikualgatus 2022 on MTÜ Mehikoorma Arengu Seltsi suurürituse „Mehikoorma Veepidu" korraldamine.

 

Hariduse ja noorsootöö valdkonna noore preemia nominendid olid Karina Kolosova (Räpina Ühisgümnaasiumi abiturient) ja Minna Emilia Vürst (Räpina Muusikakool).

 

Hariduse ja noorsootöö valdkonna aasta 2022 noore preemia laureaat on Karina Kolosova – maksimumile õppiv Räpina Ühisgümnaasiumi abiturient, õpilasesinduse president ja esindaja vallast kaugematel sündmustel juba mitmendat aastat ning heade tulemuste saavutaja erinevatel olümpiaadidel (keemia, bioloogia).

 

Hariduse ja noorsootöö valdkonna täiskasvanu preemia nominendid olid Kersti Sammelselg (Räpina Ühisgümnaasiumi keemiaõpetaja, loodusõpetuse õpetaja) ja Sirje Peterson (Räpina Ühisgümnaasiumi logopeed).

 

Hariduse ja noorsootöö valdkonna aasta 2022 täiskasvanu preemia laureaat on Sirje Peterson, kes on juba 36 aastat andnud olulise panuse eesti keelse eneseväljendusoskuse ja –võimekuse arenguks nii kõnes kui kirjas.

 

Hariduse ja noorsootöö valdkonna kollektiivi preemia nominendid olid Räpina Lasteaia Vikerkaar töötajate kollektiiv - väikestele vallakodanikele on võimaldatud lasteaiakoht lisarühmade avamisega, samuti on lasteaiakohad võimaldatud Ukraina sõjapõgenike lastele ning koostöös lapsevanematega toimub hulgaliselt üritusi peredele; Räpina Lasteaed Vikerkaar tervisedenduse meeskond - lasteaed on alates 2001. aastast Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustiku liige, 2022. aasta algusest kuulub lasteaia meeskond Põlvamaa Tervist Edendavate Haridusasutuste võrgustikku, meeskond seisab hea selle eest, et lapsed ja töötajad oleksid kehaliselt aktiivsed, lasteaias pakutaks tervislikku tasakaalustatud toitu ja lapsed õpiksid loomulikus keskkonnas, kõik liikmed on eeskujuks oma liikumisharrastusega lastele, kaastöötajatele ja kogu Räpina kogukonnale; Räpina Muusikakool, mis on kolmekümne viie aasta vältel kasvanud väikesest tagasihoidlikust muusikakoolist üle-eestiliselt kuulsaks ja kõrgelt hinnatud haridusasutuseks, mille juubelipidu oli asutuse vääriline; Räpina Ühisgümnaasiumi 11. klass, mille õpilased eristuvad oma positiivsuse ja aktiivse hoiaku poolest; 11. klassi õpilased saavutasid 2022. aastal erinevatel maakondlikel olümpiaadidel esikolmikusse kuuluvaid tulemusi.

 

Räpina valla haridus ja noorsootöö valdkonna kollektiiv 2022 on Räpina Lasteaed Vikerkaar tervisedenduse meeskond koosseisus Gerli Liiva; Külliki Kajasalu; Jana Mets; Ülle Galka; Natalia Asi; Tairi Stepanova; Angeliina Mäesaar.

 

Kultuuri valdkonna noore preemia nominendiks esitati ja tunnustuse pälvis Minna Emilia Vürst, kes 2022. aastal saavutas nii Eestis kui rahvusvahelistel konkurssidel väga häid tulemusi. Näiteks veebruaris 2022 Rahvusvaheline konkurss Wind Stars 2022 flööt 1. koht, märts 2022 Parim noor instrumentalist 2022 Vabariiklik viiul 1. koht ja eripreemia, juuni 2022 Stockholmi Rahvusvaheline Muusikakonkurss flööt 1. koht.

 

Kultuuri valdkonna täiskasvanu preemiale esitati Eneken Volkov (Räpina loomemaja ringijuht) ja Jürgen Järvpõld (Räpina Muusikakooli muusikateooria õpetaja, laulusolistide kontsertmeister).

 

Kultuuri valdkonna täiskasvanu 2022 on Jürgen Järvpõld, kelle tööpõld on laienenud ka videotöötluse, stuudiotöö ja IT valdkonda. Koostöös Margot Suurega on salvestatud õppekavaväliselt hulgaliselt muusika- ja kontsertvideoid ja ka videoid konkursside eelvoorude jaoks, suuremad projektid on Arhanna Sandra Arbma laulude muusikavideod ning õpetaja Margoti omaloominguliste laulude muusikavideod.

 

Kultuuri valdkonna kollektiivi preemia nominendid olid Räpina kammerkoor, mis tähistab 2023. aastal 35. tegutsemisaastat olles läbi aastate alati kultuuripildis ja esindanud Räpina valda korduvalt ka võõrsil ning Räpina valla noorte puhkpilliorkester, mis on samuti läbi aastate osalenud erinevatel Räpina valla üritustel ja hoidnud puhkpillimängu rahva südames. 2022. aastal pälvis orkester erilised kiidusõnad Sillapää lossis toimunud üle-eestilisel aasta suurpere valimise üritusel.

 

Kultuuri valdkonna aasta 2022 kollektiiv on Räpina valla noorte puhkpilliorkester.

 

Spordi valdkonna noore preemiale esitati Aston Kõiv, kes on osalenud paljudel Motokrossi Eesti Noorte Karikavõistluste etappidel ning on saavutanud klassis 65cc Jun mitmeid häid ja auhinnalisi kohti, nominendi parimaks tulemuseks möödunud aastal võib lugeda II kohta Motokrossi Eesti Noorte KV 3. etapil „Isad ja Pojad" Räpinas; Devin Põlluste, kes on 2022. aastal olnud Räpina valla au ja uhkus Eesti võrkpallirahva seas, ajaleht Postimees on nimetanud Devini ka volleaasta suurimaks üllatajaks, Devinist on saanud Eesti meistriliigas ja Balti liigas osaleva Barruse klubi üks võtmemängija ning teda on korduvalt valitud Barruse klubi parimaks mängijaks; Jaan Junson - talendikas ja treeningutesse tõsiselt suhtuv noor, kes alustas treeninguid Räpina Ühisgümnaasiumis, arvestades valitud alade keerukusega ning spetsiifiliste treeningpaikade ja -vahendite vajadusega (teivashüpe ja tõkkejooks) on ta jätkanud treeninguid Tartus.

 

Spordi valdkonna aasta 2022 noor on võrkpallur Devin Põlluste.

 

Spordi valdkonna täiskasvanu preemiale esitati Devin Põlluste (Barruse klubi võrkpallimängija); Hillar Irves - väsimatu elamusspordi ürituste organiseerija, tema juhitava MTÜ  Ekstreempark üheks suuremaks ettevõtmiseks on Võhandu Maratoni korraldamine; Kert Preeden - aktiivne sportlik noormees, kelle põhiliseks spordialaks ja -huviks on jalgpall, Räpinas viib ta läbi trenne nii lastele, meestele kui ka naistele, samuti mängib ta jalgpalli Põlva FC Lootose klubis, selle aasta saavutusena võib välja tuua Põlvamaa meistrivõistlused jalgpallis, kus Räpina SK I võistkond tuli meistriteks teist aastat järjest, esile tõstmist vääriv tegu on ka sügisel Kerdi poolt korraldatud laste jalgpalli ühistreening Räpinas, kus osalesid külalistena Jalgpalliklubi Lootose ning Meremäe, Mikitamäe ja Värska koolilapsed; Krete Junson, kes võitis suvistel maakonna kergejõustiku meistrivõistlustel kavas olnud seitsmest alast kõikidel esikoha ning on aastaid esindanud edukalt Räpina Spordiklubi erinevatel spordialadel.

 

Spordi valdkonna täiskasvanu preemia 2022 pälvis Kert Preeden.

 

Spordi valdkonna kollektiivi preemiale esitati Räpina Spordikooli 2012-2014 aastal sündinud poiste korvpallivõistkond, mis saavutas Lätis Valmieras rahvusvahelisel korvpalliturniiril III koha, Räpina Spordiklubi jalgpallivõistkond, mis saavutas 2022. aastal Põlvamaal, Pärnus ja Setomaal toimunud võistlustel märkimisväärseid ja auhinnalisi kohti ning Stefan Leon Kaljuvee ja Peeter Samoldin, kes saavutasid Põlva maakonna 2022. aasta meistrivõistlustel  I koha rannavõrkpallis.

 

Spordi valdkonna kollektiivi preemia 2022 pälvis Räpina Spordikooli 2012-2014 aastal sündinud poiste korvpallivõistkond koosseisus Marko Heering, Ants Theodor Järv, Mark Gregor Ladev, Martin Kants, Sebastian Kits, Joel Varik, Konrad Uibo ja Robin Sten Urm.

 

Vääriliste tegude eest andsid volikogu esimees Peeter Sibul ja vallavanem Enel Liin üle ka Räpina valla aukirjad.

 

Toomas Heering pälvis tunnustuse pideva ja mitmekülgse kodanikualgatusliku tegevuse ning kultuurivaldkonna toetamise eest. MTÜ Hoitud Väärtus sai aukirja Meelva kogukonna kooshoidmise ja kogukondliku tegevuse väärtustamise ning Meelva järve rannaala arendamise eest. Läbi elu tantsinud Anu Nael pälvis aukirja aastakümnete pikkuse panuse eest tantsurühmade juhendajana Räpina vallas ning rahvariiete loomise ja kandmise traditsiooni hoidmise eest. Eesti Rahvakultuuri Keskuse Põlvamaa rahvakultuurispetsialist Taisto Uuslail andis Anu Naelale üle ka Eesti Rahvakultuuri Keskuse tubli tegija tänukirja ning kultuuriministri tänukirja.

 

Tänuõhtul lõid meeleolu Aare Pai ja Sullivan, võistlustantsijad Marco Kindsigo ja Tagli Tereste, tantsupõrandale kutsus retroansambel Cantare. Toitlustas Jaagumäe catering ning õhtu jäädvustas Taavi Nagel. Heli- ja valguslahendused realiseeris FIE Mati Lukk. Räpina valla aastapreemiate meeneid valmistab klaasikunstnik Kalli Sein Hiiumaa ettevõttest Ideeklaas OÜ.

 

Räpina Vallavalitsus tuletab meelde, et ettepanekuid isikute või kollektiivide tunnustamiseks saab lisaks aastapreemiatele (iga aasta 15. detsembriks) esitada ka „Räpina valla tunnustuse avaldamise korra" alusel, mille puhul tunnustust saab avaldada tänu- või aukirja, hõbe- või kuldmärgi andmisega või aukodanikuks nimetamisega.

 

 

Lisateave:
Kertu Anni
Räpina valla kultuuri- ja sporditööspetsialist
telefon: 524 9190
e-post: kertu.anni@rapina.ee