Kalender

KÕIK SÜNDMUSED

EKRAAN

Uudised ja teated

Teade: Räpina linnas, Võõpsu mnt 41a kinnistule püstitava abihoone projekteerimistingimuste avatud menetlus

Räpina vallas, Räpina linnas, Võõpsu mnt 41a ( 70801:001:1108) kinnistule püstitava abihoone projekteerimistingimuste avatud menetlus.

 

Projekteerimistingimuste eelnõude avalik väljapanek toimub 5. jaanuarist 2023 – 19. jaanuarini 2023 Räpina valla veebilehel (www.rapina.ee). Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu kohta kirjalikke ettepanekuid ja põhjendatud vastuväiteid aadressil vald@rapina.ee. Kirjalike ettepanekute ja põhjendatud vastuväidete esitamise tähtaeg on 04.01.2023 (k.a).

 

Vallavalitsuse ettepanek on lahendada taotlus avalikku istungit korraldamata.

Projekteerimistingimuste eelnõu on avaliku väljapaneku ajal kättesaadav Räpina valla veebilehel.

Täiendav info ja küsimused: Räpina valla ehitusspetsialist Martti Klemets (martti.klemets@rapina.ee).