Kalender

KÕIK SÜNDMUSED

EKRAAN

 

Haridusvõrgu ümberkorraldused

Uudised ja teated

360° tagasisidega uute perspektiivideni

Räpina valla üldhariduskoolide ja lasteaedade direktorid käisid 1. novembril Väimelas 360° tagasisidemeetodi koolitusel, kus jagati süvendatud teadmist selle laiahaardelise enesehindamisvahendi kasutamise üksikasjadest ja kasudest.

 

360° tagasisidemeetodi praktilise koolituspäeva korraldas Haridus- ja Noorteamet Kadi Hajetski juhtimisel ning koolituse viis kaasahaaravalt läbi Avatud Ringi koolitaja Martin Tiidelepp.

 

Haridus- ja Noorteameti koolituskeskuse projektijuht Kadi Hajetski kirjeldab meetodi plusse sedasi: „360° tagasiside meetod võimaldab haridusasutuse juhil või õpetajal saada mitme allika tagasisidet oma tööle. Haridusasutuse juht või õpetaja täidavad enesehinnangu küsimustiku ja sama küsimustiku täidavad tema kohta ka need, kes temaga tööalaselt otseselt kokku puutuvad: tema juht, kooli või lasteaia juhtkonna liikmed, õpetajad, asutuses töötavad spetsialistid, töised koostööpartnerid, õpilased ja vanemad. Tulemus võimaldab võrrelda juhi või õpetaja enda hinnangut teiste poolt antud hinnangutega olulistes kompetentsides ning kasutada seda informatsiooni sisendina individuaalse arenguplaani koostamisel."

 

Kadi Hajetski jätkab: „Kõige olulisem väärtus on see, et 360˚ tagasiside meetod aitab tajuda ja mõista, kuidas teised näevad juhi või õpetaja tegemisi ja toimetamisi; lisaks tagasiside töö kohta laiapõhjaliselt grupilt ning vahetu tagasiside juhilt. Protsessi sisenemiseks on oluline eeltöö ja väga head koostööd teeb Räpina Vallavalitsus, kes innustab oma valla koolides ja lasteaedades meetodit kasutusele võtma."

 

Peale Räpina valla haridusjuhtide osalesid koolitusel ka Rõuge valla ja Setomaa valla kooli- ja lasteaiajuhid. Uusi teadmisi ja tuttavate tarkuste kordamist täis päev kulges töises meeleolus. Koduse ülesandena jäi igaühel vaagida, kas 360° metoodika kasutamine looks lisaväärtust ning aitaks lävepakuna kaasa isiklikul või organisatsioonilisel arenguhüppel.

 

 

Anu-Cristine Tokko,

Räpina valla haridus- ja noorsootööspetsialist