Kalender

KÕIK SÜNDMUSED

EKRAAN

Uudised ja teated

Räpina vald tänas kauaaegseid õpetajaid

Kool on nagu hüppelaud elluastumiseks 

ja õpetaja ei saa teha rohkem kui meid hoovõtul julgustada. 

Aga nad püüavad, annavad parima. Ja vahel natuke rohkemgi. 

Ning meie, lõpuks vabad, ihkame ära, 

ütleme sõbraliku uhkusega head aega ja kõnnime minema. 

Teadmata, et meisse jääb igavesti osake teist. 

 

P. Braun 

  

Räpina vallas on traditsiooniks esile tõsta ja tänukirjade andmisega tunnustada tööjuubeleid tähistavaid õpetajaid, kes on Räpina valla haridusasutustes ja Räpina Aianduskoolis töötanud enam kui 20 aastat. Tänavusel õpetajate päevale pühendatud tänuõhtul, mis toimus Räpina Aianduskooli saalis 6. oktoobril, andsid Räpina vallavolikogu esimees Peeter Sibul ning Räpina vallavanem Enel Liin tänukirjad järgnevatele õpetajatele: 

 

Ave Astel – töötanud Räpina Muusikakooli õpetajana 35 aastat. 

Eda Gross – töötanud Räpina Aianduskooli õpetajana 35 aastat. 

Urve Mähar – töötanud õpetajana 35 aastat ning Ruusa Põhikoolis 30 aastat. 

Katri Narusing – töötanud Mehikoorma Põhikooli õpetajana 35 aastat. 

Maie Oper – töötanud Räpina Ühisgümnaasiumi õpetajana 35 aastat. 

Reet Palusalu – töötanud Räpina Aianduskooli õpetajana 35 aastat. 

Krista Salf – töötanud Viluste Põhikooli õpetajana 35 aastat. 

Anne Seim – töötanud Räpina Ühisgümnaasiumi õpetajana 35 aastat. 

Marina Soidla – töötanud Räpina Ühisgümnaasiumi õpetajana 30 aastat. 

Ivi Kopli – töötanud Räpina Lasteaia Vikerkaar õpetajana 25 aastat. 

Ülle Sarnit – töötanud Räpina Aianduskooli õpetajana 25 aastat. 

Karin Tuul – töötanud Räpina Ühisgümnaasiumi õpetajana 25 aastat. 

Jane Raud – töötanud õpetajana 20 aastat. 

Irma Samoldina – töötanud Räpina Aianduskooli õpetajana 20 aastat. 

 

Õpetajate päeva tähendust laiendades tänas Räpina vald tänukirja andmisega ka vallas pikaajaliselt tegutsenud kultuuriasutuste töötajaid: 

Juta Mosona– töötanud Räpina raamatukoguhoidjana 35 aastat. 

 

Lisaks tööjuubeleid tähistavatele õpetajatele ja kultuuritöötajale õnnitlesid Räpina vallavolikogu esimees Peeter Sibul, Räpina vallavanem Enel Liin ja Räpina vallavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni esimees Ulla Preeden 2022. aasta õpetajate päeva tänuõhtul ka neid haridustöötajaid, kes on tänavu leidnud äramärkimist nii maakondlikul kui vabariiklikul tasandil: Meeri Ivanov, Marika Aruküla, Karin Tuul, Kätlin Neimann, Kristi Talvik, Margot Suur, Triin Keres, Anne Konsap, Kaja Hüsson, Kai Karell-Narrusk, Ene Hainsoo, Tiia Mäe ja Triinu Laar.  

 

Õpetajate päeva tänuõhtul pakkusid muusikalisi elamusi German Gholami ja Margus Riimaa. Õhtut juhtis Kristi Vals. 

 

Aitäh kõikidele Räpina valla õpetajatele ja kultuuriedendajatele tänuväärse töö eest! 

  

 

Anu-Cristine Tokko, 
Räpina valla haridus- ja noorsootööspetsialist 

 

Foto: Taavi Nagel