Kalender

KÕIK SÜNDMUSED

EKRAAN

Uudised ja teated

Alates 15. septembrist on Põlva ja Võru maakonnas võimalik kasutada sotsiaaltranspordi teenust

Alates 15. septembrist 2022 saab Põlva ja Võru maakonnas kasutada sotsiaaltranspordi teenust, mida korraldab Kagu Ühistranspordikeskus. Veoteenust teostab OÜ Merling Reisid.
 
Sotsiaaltranspordi klientideks on Põlva-ja Võrumaa elanikud, kel oma tervisliku erivajaduse tõttu ei ole võimalik kasutada ühistransporti ning kelle abivajaduse on hinnanud kohalik omavalitsus. Sotsiaaltransporditeenust osutatakse tööpäeviti kell 05:30-22:00.
 
Teenusele suunamise eelduseks on kohaliku omavalitsuse poolne inimeste vajaduste hindamine. Räpina vallas hindavad teenuse vajadust täisealiste puhul:
Karmen Kukk, tel 5143217 
Eve Kivioja, tel 5143261
Mari Kolbakov, tel 5226173
Annika Tamme, tel 504 4176
Katrin Taimre, tel 5143178
Laste teenuse vajadust hindab lastekaitsespetsialist Ave Kõlli, tel 5306 3615 
 
Teenust osutatakse vastavalt kohandatud sõidukitega, mis on võimelised vedama nii ratastoolis kui ka kanderaamis reisivaid kliente. Sõidukid on vastavalt kliendi vajadustele varustatud ka abivahenditega, olgu nendeks kas kargud/ratastool või trepitõstuk.
 
Osutatava teenuse hulka kuulub ka kliendi saatmise teenus: mistahes liikumisraskusega kliendi aitamine kodust mistahes korruselt sõidukini ja sihtkoha välisukseni või vastupidi. Sõltuvalt kliendi vajadustest on teenuse korraldajal õigus võimalusel sõite liidestada kas omavahel või siduda avaliku liiniveo poolt osutatava teenusega.
 
 
Sõidu tellimine
 
Sõit tuleb tellida kohe sõiduvajaduse ilmnemisel, kuid mitte vähem kui kaks tööpäeva ette, see annab kliendile õiguse saada teenust talle vajalikul ajal. Muudel juhtudel saab teenusepakkuja tellimuse täita ainult vabade sõidukite olemasolul.
 
Sotsiaaltöötajale tuleb anda täpne info planeeritavast sõidust – mis kuupäeval, alguspunkt ja sihtpunkt, mis kell, sõidu eesmärk, kas kaasa tuleb ka saatja, kas on täiendavaid vajadusi (nt. vajadus kasutada tõstjaid, kandetooli, trepironijat, oma või vedaja ratastooli vms), pagasi olemasolu.
 
 
Sõidu tühistamine
 
Sõidutellimuse tühistamise vajadusest teavita dispetšerit esimesel võimalusel sobival viisil – helistades numbrile 58552755 või saata e-kiri tellimus@ytk.ee. Kui sõidu tühistamise teade saabub vähem kui 10 tundi sõidu planeeritud algusajast, võib sellega kaasneda kohustus tasuda ära jäänud sõidu eest samades tariifides, mis tulnuks tasuda sõidu korral.
 
 
Sõitmine
 
Sotsiaaltranspordi dispetšeril on õigus klientide sõite ühildada, seetõttu võib ta pakkuda kuni üks tund varasemat kohalejõudmise aega ja/või hilisemat tagasisõiduaega võrreldes kliendi poolt soovituga. Sõidu marsruut võib pikeneda seoses teiste klientide teenindamisega.
 
 
Palju teenus maksab?
 
Kliendil tuleb tasuda sõidu eest sõidukisse sisenemisel ühekordne „sisenemistasu".
Tasu on veootsa põhine:
  • sõit Kagu ÜTK teeninduspiirkonnas, s.o Põlva ja/või Võru maakonnas     –   5 eurot
  • sõit Kagu ÜTK teeninduspiirkonna naabermaakond (Valga- ja Tartumaa) – 10 eurot
  • sõit mujale väljapoole eelmainitud piirkondi Eesti Vabariigis                  – 30 eurot
  • saatja sõidab kliendiga TASUTA
 
Tasumise viisid
 
Tasuda saab nii sularahas kui pangakaardiga.
 
 
Juhul, kui tagasisõit viibib või kõik ei suju nii nagu eelnevalt kokku lepitud?
 
Juhul, kui klient on leppinud kokku tagasisõidu kellaja, kuid mingil põhjusel ei jõua kokkulepitud kohta, siis tuleb kliendil sellest anda teada autojuhile ja edastada info hilinemise kohta ja tõenäoline kellaaeg, kui jõutakse kokkulepitud kohta kohale. Selleks, et vajaliku info vahetus toimuks, peab klient küsima autojuhilt tema telefoninumbri.