Kalender

KÕIK SÜNDMUSED

EKRAAN

Uudised ja teated

Räpina vallavalitsus müüb Jaama 17/19/21 kinnistu Veriora alevikus

Räpina Vallavalitsus müüb kirjalikul enampakkumisel järgmise valla vara:

  • Kinnistu aadressil Jaama 17/19/21, Veriora alevik, Räpina vald, Põlva maakond, katastritunnus 70801:001:0844, pindala 6046 m², kinnistu registriosa nr 18238650, alghinnaga 1 000 eurot.

Pakkumised esitada kirjalikult kinnises ümbrikus, millele on märgitud pakkuja kontaktandmed,
hoiatusmärge „Mitte avada enne enampakkumise avamist!" ja märgusõna „Jaama 17/19/21 kinnistu".
Osavõtumaks on 20 eurot (osavõtumaksu osavõtjatele ei tagastata) ja tagatisraha 10 % alghinnast.

Osavõtutasu ja tagatisraha tasuda Räpina Vallavalitsuse kontole SEB EE041010402018691002 või Swedbank EE412200001120256432.

Pakkumised peavad laekuma hiljemalt 15. august 2022. a kell 10.00 (pakkumise lõpptähtaeg)
aadressil: Räpina Vallavalitsus, Kooli 1, 64504 Räpina.
Kirjalike pakkumiste avamine toimub 15. august 2022 Räpina Vallavalitsuse ruumides Kooli tn 1, algusega kell 10.15.

Enampakkumise tingimustega saab tutvuda valla kantseleis ja valla kodulehel.
Infot enampakkumise kohta saab telefonidel 799 9505 või 505 3575.

Võõrandatava varaga tutvumine eelneval kokkuleppel valla haldusspetsialistiga kuni 12. august 2022 telefonil 505 3575 või e-postil allan.kirotar@rapina.ee