Kalender

KÕIK SÜNDMUSED

EKRAAN

Uudised ja teated

Räpina Vallavalitsus kuulutab välja konkursi sotsiaaltööspetsialisti ametikohale

Ametikoha eesmärk

 • üksikisikutele või perekonnale toimetulekuraskuste ennetamiseks, kergendamiseks või kõrvaldamiseks abi osutamise korraldamine;
 • sotsiaalsele turvalisusele, arengule ning ühiskonnas kohanemisele kaasaaitamine.

 

Tööülesanded

 • kodanike esmane nõustamine ja abistamine sotsiaalhoolekandealases asjaajamises;
 • eakate ja puuetega inimeste hooldusvajaduse vm sotsiaalteenuse vajaduse hindamine hindamisinstrumendi ja kodukülastuse alusel;
 • arvamuse andmine sotsiaalteenuste ja -toetuste määramise kohta;
 • vallavalitsuse õigusaktide ettevalmistamine;
 • toetuste arvestamine ja määramine, andmete sisestamine ja juhtumite menetlemine andmeregistris STAR;
 • riiklikult kohalikule omavalitsusele delegeeritud sotsiaaltööd puudutav tegevus.

Kandidaadile esitatavad nõuded ja ootused:

 

 • keskharidus, soovitavalt sotsiaaltööle lähedane erialane spetsialiseerumine;
 • teadmiste olemasolu kohaliku omavalitsuse tööst, haldusmenetluse põhimõtetest,  teenistuskoha teenistusvaldkonda reguleerivate õigusaktide põhjalik tundmine ja rakendamise oskus;
 • teadmised inimese arengust, sotsiaaltööst, psühholoogiast ja nõustamisest;
 • eesti keele oskus kõnes ja kirjas,  ühe võõrkeele oskus B1 tasemel,
 • tööks vajalike infotehnoloogiliste vahendite ja rakenduste kasutamise oskus (MS Office, STAR, dokumendihaldussüsteem Delta jm);
 • kohusetunne, täpsus, algatus-, otsustus- ja vastutusvõime, pingetaluvus;
 • koostöö-, meeskonnatöö- ja hea suhtlemis- ning väljendusoskus, oskus oma seisukohti ja arvamusi põhjendada, oskus konsulteerida ja pidada läbirääkimisi;
 • B-kategooria juhiloa olemasolu.

 

Kandidaadile tuleb kasuks:

 

 • varasem töökogemus tööülesannetega seotud valdkonnas;
 • kasuks tuleb vene keele oskus suhtlustasandil;

 

 

Omalt poolt pakume:

 

 • vastutusrikast tööd ja väljakutset pakkuvaid tööülesandeid;
 • häid võimalusi eneseteostuseks ja arenguks;
 • koolitus- ja arenguvõimalusi;
 • 35 kalendripäeva põhipuhkust;
 • põhipalka kokkuleppel (teenistujate II palgagrupp).

 

 

Kandideerimiseks esitada järgmised dokumendid:

 

 • kirjalik avaldus;
 • CV;
 • motivatsioonikiri;
 • haridust tõendavate dokumentide koopiad;
 • allkirjastatud taotlus koos kinnitusega, et ei esine asjaolusid, mis välistavad ametniku teenistusse võtmise;
 • kandideerija soovil muud asjakohased dokumendid.

 

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid palume esitada hiljemalt 20. juuliks 2022 Räpina Vallavalitsuse aadressil: Kooli 1, 64504 Räpina, Põlvamaa või e-posti aadressil: vald@rapina.ee, märgusõnaga „Sotsiaaltööspetsialisti konkurss".

 

Tööle asumine esimesel võimalusel

 

Kontaktisik: Katrin Taimre, e-post katrin.taimre@rapina.ee, telefon 514 3178