Kalender

KÕIK SÜNDMUSED

EKRAAN

Uudised ja teated

Noorte huvihariduse ja -tegevuse transporditoetuse piirmäär alaneb

Alates 1. juunist 2022 alaneb noorte huvihariduse ja huvitegevuse transporditoetuse piirmäär 75 euroni kuus noore kohta. Seni on piirmäär olnud 100 eurot kuus noore kohta. 

 

Transporditoetuse piirmäära alanemine on tingitud asjaolust, et riigieelarvest eraldatud huvihariduse ja huvitegevuse Räpina vallale eraldatav toetus on järjekindlalt vähenenud. Võrreldes 2020. aastaga on 2022. aasta vastav toetus vähenenud 38%. Seoses riigieelarvelise toetuse vähenemisega on Räpina vallas huviharidust ja -tegevust pakkuvad asutused ja ettevõtted pidanud oma eelarveid selles osas järjepidevalt kahandama. Transporditoetuse piirmäär on aga aastate jooksul seni samaks jäetud. 

 

Huvihariduse ja -tegevuse transporditoetuse piirmäära alandamine tähendab, et vastavalt taotlusperioodi pikkusele on väljamakstava toetuse maksimummäärad alates 1. juunist 2022 järgmised: 

- vahemikus detsember kuni veebruar on toetuse maksimummäär noore kohta 225 eurot; 

  • - vahemikus märts kuni mai on toetuse maksimummäär noore kohta 225 eurot; 

  • - vahemikus juuni kuni september on toetuse maksimummäär noore kohta 300 eurot; 

  • - vahemikus oktoober kuni november on toetuse maksumummäär noore kohta 150 eurot. 

 

Kuna noorte huvihariduses ja -tegevuses osalemise transporditoetust arvestatakse noore kohta, siis juhul, kui taotleja transpordib näiteks kahte või enamat noort, on ka toetuse piirmäär sellevõrra kaks või enam korda suurem. Juhul, kui huvihariduse või -tegevuse toimumise kohta sõidetakse mitme noorega, siis palume seda ka taotluses märkida.  

 

Piirmäära vähenemine mõjutab peamiselt neid noori, kes sõidavad huvihariduse või -tegevuse toimumise kohta 4–5 korda nädalas ning kelle valitud tegevuse toimumiskoht asub noore elukohast kaugemal kui 40 kilomeetrit. 

 

Huvihariduse ja -tegevuse toetus arvutatakse Räpina Vallavolikogu 26.09.2018 määrusega nr 29 „Noorte huvihariduse ja huvitegevuse transpordikulude katmise kord" kehtestatud valemi järgi: noore elukoha ja huvikooli või huviringi toimumiskoha vaheline kaugus vähemalt kolm kilomeetrit. Kaugus kilomeetrites korrutatakse arvuga 2 (edasi-tagasi), seejärel arvuga 0,1 (euro) ning huvikoolides ja huviringides osalemise arvuga (mitu korda taotlusperioodi jooksul on osaletud). 

 

Huvihariduse ja -tegevuse toetuse taotlusvormid on leitavad Räpina valla kodulehel www.rapina.ee/blanketid ning Räpina vallavalitsuses II korrusel (Kooli 1, Räpina). 

 

 

  

Lisainfo: 
Anu-Cristine Tokko 
Räpina valla haridus- ja noorsootööspetsialist 
anu@rapina.ee 
514 2496