Kalender

KÕIK SÜNDMUSED

EKRAAN

Uudised ja teated

Kirjalik enampakkumine Räpina sadama automaattankla operaatori/rentniku leidmiseks

Räpina Vallavalitsus ehitab Räpina sadamasse konteinertüüpi tankla (valmimisaeg: november 2022). Tankla paigaldatakse Räpina sadama territooriumile Sadama (70703:004:0092). Rajatakse bensiini (98) ja diislikütust (D ja Deri) väljastav tankla, mis koosneb horisontaalsest maapealsest mahutist, kahest tankurist ja tankeritega integreeritud makseterminalidest. Seadmete töö on automaatne - ilma operaatorita. Tankimisseadmete juhtimine toimub läbi paigaldatavate terminaalide. Toide ja side saadakse olemasolevast sadama kompleksist. Tankla tarbeks rajatakse tankla kilp, mis peab mahutama tankla toiteks kõik vajalikud lisaseadmed. Konteinertüüpi tankla paigaldatakse vundamentidele, mis koosneb horisontaalsest kaks kestalisest mahutist tankeriga mahuti ees. Paigaldatakse mahuti mahuga 2m3 on jagatud kolmeks sektsiooniks 6+6+8m3. Mahuti on valmistatud vastavalt standardile SFS-EN 12285-2. Kütuste müümine toimub makseterminalide baasil ainult kaardimaksena. Tankla projekt on lisatud kuulutusega seotud failis.


Räpina Vallavalitsus kuulutab välja kirjaliku enampakkumise Räpina sadama automaattankla (asukoht: Sadama, 70703:004:0092, Raigla küla, Räpina vald) operaatori/rentniku leidmiseks:
1.1 Kasutusse andmise tähtaeg: 10 aastat.

1.2 Enampakkumise alghind: 100 € kuus.

1.3 Osavõtutasu: 0 €.

1.4 Pakkumine esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile:
vald@rapina.ee 16. mai 2022 kell 10.00.

1.5 Enampakkumise võitja väljaselgitamise kriteerium – kõrgeim hind.

1.6 Pakkujal peab olema kütusemüügi luba ning vähemalt viie aastane kogemus
kütusetankla opereerimisel. Pakkuja peab opereerima 2022.a vähemalt viite
tanklat. Pakkujal ei või olla riiklikke- ega kohalikke maksuvõlgasid.

1.7 Pakkuja peab tagama tankla kasutamise perioodil bensiini ja diiselkütuse müügi.

1.8 Täpsed lepingutingimused ja tankla hooldusala on kirjeldatud lepingu projektis,
mis on lisatud kuulutusega seotud failis.