Kalender

KÕIK SÜNDMUSED

EKRAAN

Uudised ja teated

Räpina Vallavalitsus annab teada

Räpina Vallavalitsus teatab, et on võtnud Räpina vallas Nohipalo külas peremehetute ehitistena arvele järgmised ehitised:

 

1.1 Poe katastriüksusel 70801:001:0562 asuv kaupluse hoone, viimane teadaolev valdaja Ilumetsa metskond.

1.2 Mahuti katastriüksusel 70801:001:0640 asuv tankla hoone, viimane teadaolev valdaja Ilumetsa metskond.

 

Vastuväited ehitise peremehetuse või nende kohaliku omavalitsuse poolt hõivamise kohta

palume esitada Räpina Vallavalitsusele hiljemalt 21.11.2021 aadressil Räpina Vallavalitsus

Kooli tn 1 Räpina linn Põlvamaa, e-post: vald@rapina.ee, telefon: 799 9500.

 

Kontaktisik: Miia Kasearu, e-post: miia.kasearu@rapina.ee, telefon: 799 9510.