Kalender

KÕIK SÜNDMUSED

Uudised ja teated

Räpina valla üldplaneeringu avalikud arutelud lükkuvad maikuusse

Räpina Vallavalitsus annab teada, et seoses Vabariigi Valitsuse poolt koroonaviiruse tõrjeks piirangute kehtestamisega lükkuvad edasi 13. aprillile ja 15. aprillile planeeritud valla üldplaneeringu avalikud arutelud Mehikoormas, Verioral ja Räpinas.

Üldplaneeringu ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu avaliku väljapaneku tulemusi tutvustavate avalike arutelude toimumiste uued ajad

  • 19. mai algusega kell 14.00 Mehikoorma teenuskeskuses (Kesk 20, Mehikoorma alevik)
  • 19. mai algusega kell 17.00 Veriora teenuskeskuses (Räpina mnt 2, Veriora alevik)
  • 20. mai algusega kell 17.30 Räpina Aianduskooli saalis (Aianduse 6, Räpina linn)

Avalikul arutelul osalemiseks on vajalik eelregistreerimine. Avalikel aruteludel on võimalik osaleda ka veebikeskkonnas.

Arutelule saab registreeruda kas e-kirjaga vald@rapina.ee või miia@rapina.ee ja telefoni teel 799 9500 või 799 9510. Täpsem info Miia Kasearu telefonil 506 3276.

E-posti teel registreerudes palume märkida oma nimi ning koosolekul osalemise viis (kohapeal või distantsilt). Distantsilt osalejatele edastatakse avaliku arutelu eelselt veebilink, mille abil on võimalik koosolekuga liituda. Distantsilt osalemise soovi korral palun teata ka telefoni teel registreerudes e-posti aadress, kuhu veebilink saata. Võimaluse korral andke osalemisest teada hiljemalt 17. maiks.

Räpina valla üldplaneeringu ja KSH avalikustamine toimus 4. jaanuari kuni 4. veebruar 2021. Avaliku väljapaneku jooksul esitati Räpina Vallavalitusele 19 kirja. Kõigi esitatud ettepanekute, arvamuste ja vallavalitsuse seisukohtade koonddokumendiga saate tutvuda Räpina valla veebilehel http://www.rapina.ee/uldplaneering.

Miia Kasearu,
Räpina valla planeeringute ja maakorraldusspetsialist