Kalender

KÕIK SÜNDMUSED

Uudised ja teated

Räpina Ühisgümnaasiumi 6.–9. klassid jäävad distantsõppele

Seoses Covid-19 viirusjuhtumiga Räpina Ühisgümnaasiumis, jäävad kooli 6.–9. klassid Terviseameti soovitusel alates 30. novembrist kuni 9. detsembrini distantsõppele.

Distantsõppele minemise otsust tehti asjaolude põhjaliku läbikaalumise järel, soovides tagada koolipere ohutus. Kool edastab distantsõppe korraldamisega seonduva info aegsasti kõikidele asjaosalistele.

Inimesed, kellele Terviseamet on teatanud, et nad on Covid-19 põdeva inimesega lähikontaktsed, saadab täiendavad käitumisjuhised Terviseamet. Seoses asjaoluga, et tegemist on suure hulga inimestega, ei pruugi Terviseamet jõuda kõiki lähikontaktseid sellest koheselt teavitada. Kõiki õpilasi, kes õpivad Räpina Ühisgümnaasiumi 6.–9. klassis käsitletakse viirusekandja lähikontaktsetena ning neil tuleb jääda eneseisolatsiooni.

Lähikontaktse lähikontaktset ei käsitleta viiruseohus oleva isikuna, kui nii lähikontaktsel kui tema lähedasel puuduvad haigustunnused. Viimane tähendab, et lähikontaktse lähikontaktsed võivad jätkata tavapärast elu, kui haigustunnused puuduvad.

Eneseisolatsioonis viibivatel inimestel on lubatud käia vabas õhus jalutuskäikudel, kuid vältima peab rahvarohkeid kohti ning kontakte teiste inimestega.

Distantsõppel viibivatele õpilastele korraldatakse distantsõpe ka Räpina Muusikakoolis, Räpina Spordikoolis ning huviringides, kus see on võimalik.

Rohkem infot ja juhiseid leiate veebilehelt kriis.ee.

 

Anu-Cristine Tokko,
Räpina valla haridus- ja noorsootööspetsialist