Kalender

KÕIK SÜNDMUSED

Uudised ja teated

Räpina Vallavalitsus kuulutab välja konkursi hangete- ja keskkonnaspetsialisti ametikohale

Räpina Vallavalitsus kuulutab välja konkursi hangete- ja keskkonnaspetsialisti ametikohale.

Ametikoha eesmärk:

Keskkonna- ja jäätmemajandusalase tegevuse korraldamine Räpina vallas

Kandidaadile esitatavad nõuded ja ootused:

 • kõrgharidus (soovitavalt keskkonnaalane);
 • väga hea eesti keele oskus kõnes ja kirjas;
 • vähemalt ühe võõrkeele oskus;
 • tööks vajalike infotehnoloogiliste vahendite ja rakenduste kasutamise oskus;
 • kohusetunne, täpsus, algatus-, otsustus- ja vastutusvõime;
 • meeskonnatööoskus, usaldusväärsus, hea suhtlemisoskus ja pingetaluvus;
 • B-kategooria juhiloa olemasolu.

Kandidaadile tuleb kasuks:

 • varasem töökogemus tööülesannetega seotud valdkonnas;
 • teadmiste olemasolu kohaliku omavalitsuse tööst, haldusmenetluse põhimõtetest, kohaliku omavalitsuse tegevusi reguleerivatest õigusaktidest ja oskus neid rakendada

Omalt poolt pakume:

 • vastutusrikast tööd ja väljakutset pakkuvaid tööülesandeid;
 • häid võimalusi eneseteostuseks ja arenguks;
 • koolitus- ja arenguvõimalusi.

Kandideerimiseks esitada järgmised dokumendid:

 • kirjalik avaldus;
 • CV;
 • motivatsioonikiri;
 • haridust tõendavate dokumentide koopiad;
 • allkirjastatud taotlus koos kinnitusega, et ei esine asjaolusid, mis välistavad ametniku teenistusse võtmise;
 • kandideerija soovil muud asjakohased dokumendid.

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid palume esitada hiljemalt 16. novembriks 2020 Räpina Vallavalitsuse aadressil Kooli 1, 64504 Räpina, Põlvamaa või e-posti aadressil vald@rapina.ee märgusõnaga „Hangete- ja keskkonnaspetsialisti konkurss".

Tööle asumine esimesel võimalusel.

Kontaktisik: Riho Luht, e-post riho.luht@rapina.ee, telefon 525 6191.