Kalender

KÕIK SÜNDMUSED

Uudised ja teated

Kirmsi looduskaitseala kaitse-eeskirja eelnõu avalikustamine

Keskkonnaministri 31. oktoobri 2019. a käskkirjaga nr 1-2/19/707 on algatatud määruse „Kirmsi looduskaitseala kaitse-eeskiri" moodustamise menetlus, mida viib läbi Keskkonnaamet.

Kaitse-eeskirja eelnõu, seletuskirja ja kaardiga on võimalik tutvuda avaliku väljapaneku ajal 22.05.–15.06.2020 siinse teate allosas.

Ootame põhjendatud ettepanekuid ning kutsume aktiivselt osalema avalikustatava kaitse-eeskirja menetluses. Eesti loodusväärtuste kaitse on tagatud heas koostöös maaomanike ja huvigruppidega ning Teie panus on meile oluline.
 
Parandusettepanekud või vastuväited Kirmsi looduskaitseala kaitse-eeskirja eelnõu kohta palume esitada Keskkonnaametile kirjalikult (info@keskkonnaamet.ee või Karja 17a, Võru 65608) hiljemalt 15.06.2020.

Ühtlasi teeme looduskaitseseaduse § 9 lg 4 p 3 alusel ettepaneku arutada asja ilma avaliku aruteluta. Vastava ettepanekuta avalikku arutelu ei korraldata.

Kui nimetatud tähtajaks ei ole kaitse-eeskirja eelnõu kohta parandusettepanekuid või vastuväiteid esitatud, arvestame, et vastuväited puuduvad. Pärast avalikustamist esitatakse eelnõu orienteeruvalt oktoobris ministeeriumite vahelisele kooskõlastamisele. Määrus jõustub eeldatavasti 2021. aasta alguses.

Lisainfo: Kadri Kasuk, 79 90 908, kadri.kasuk@keskkonnaamet.ee.

Eelnõu (368.43 KB, PDF)

Seletuskiri (576.31 KB, PDF)

Kaart (465.49 KB, JPG)