Kalender

KÕIK SÜNDMUSED

Uudised ja teated

« Tagasi

Ehitustöödest Räpina sadamas

Räpina sadama  kasutusvõimaluste mitmekesistamiseks harrastuskalurite ning veesportlaste seas, alustati eelmisel suvel Eesti-Vene piiriülese koostööprogrammi 2014-2020 ühisprojekti "Majanduslikult jätkusuutlik ja keskkonnasäästlik Peipsi järve piirkond 2" toel sadamasse teenindushoone ja väliköögi rajamist. Tänavu aprillikuu alguses valmis teenindushoone, väliköök ning kogu sadamat  teenindav reoveepuhasti. Teenindushoones on riietusruumid, pesemisvõimalused (dušid, leiliruum), avalikud tualettruumid ning puhkeruum. Ehitamisel on ka uus puurkaev. Eesti-Vene piiriülesele projektile on oodata ka lisarahastust, mida kasutatakse parklate ja teede parendamiseks ning rajamiseks.

Rajatud hoonete sisustamiseks on esitatud projektitaotlus Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020 meetmesse 3.3 "Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine", mille osas on oodata otsust lähikuudel.

Teenindushoone kõrvale valmib maikuu lõpuks Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi toel kümnekohaline elektri kasutusvõimalusega matkaautode parkla, mis on jaotatud paarikaupa. Kõik parklakohad (välja arvatud kõige põhjapoolsem) võimaldavad parkida kuni 12 m pikkust masinat. Parkla läheduses on tagatud kommunikatsioonid (vesi, kanalisatsioon). Parkla valmimine annab tervikliku lahenduse matkaautoga puhkajatele.

Räpina poldri hoiualal säästva loodusturismi majandamiseks ning selle tagamiseks on Räpina sadama kõrvale kerkimas Keskkonnainvesteeringute 18 m kõrgune vaatetorn. Torn koosneb kolmest vaheplatvormist ja kolmest vaateplatvormist, mille ülemine osa on laiendatud. Uus vaatetorn ehitatakse eelnevast tornist ühe korruse võrra kõrgem, et tagada parem nähtavus poldri hoiualale, kaldaalale, Lämmijärvele ning Salusaarele.  Atraktiivne vaatetorn järve ääres meelitab looduselamusi otsivad isikud asukohta, kus nad oma tegevusega ei häiri hoiualal olevaid liike. Torni lepingujärgne valmimise tähtaeg on 31.07.2020.

Lisainfo:

Ester Lemats
Arendusspetsialist
ester@rapina.ee