Toimunud hanked

« Tagasi

Võõpsu sadamaala jõepõhja täiendav sette eemaldamine

Räpina vallavalitsus kutsub Teid esitama pakkumust riigihanke „Võõpsu sadamaala jõepõhja täiendav sette eemaldamine " lihtmenetlusega hankemenetluses.

 

Võõpsu sadamaala asub Räpina vallas Võõpsu alevikus Võhandu jõe ääres. Kavas on korrastada Võõpsu sadamaala ajakohaseks kalandusturismiga seotud väikeujuvvahendite sadamaks.

I etapi tööde käigus õnnestus käesoleva aasta sügisel tänu madalale veeseisule eemaldada ujuvkopaga veepiirist allpool olev settekiht. II etapis ehk käesoleva hanke raames on ette nähtud täiendav jõepõhja settest puhastamine.

 

Hankega on võimalik tutvuda https://riigihanked.riik.ee/register?locale=et_EE. Hanke viitenumber on 139132.

 

 

 

Projekti rahastatakse Euroopa Kalandusfondi meetme 4.1 „Kalanduspiirkondade säästev areng" raames.