Toimunud hanked

« Tagasi

Räpina Vallavalitsus palub hinnapakkumist Räpina linna tänavavalgustuse rekonstrueerimiseks

Räpina Vallavalitsus palub hinnapakkumist Räpina linna tänavavalgustuse rekonstrueerimiseks vastavalt Räpinas Piiri, Pääsu, Kultuurimaja, Koidu ja Vabaduse tn.  tänavavalgustuse  projekt nr. 1311-04-11.

Projekti saab alla laadida aadressilt: http://www.rapina.ee/ehitamine-ja-planeerimine/hanked.html

Pakkumisel arvestada projekteeritud tänavavalgustuse mahu vähendamisega:

1. Koidu tn. maakaabliga juurdeehitus jätta pakkumisest välja, s.o. valgustid V2-60, V2-61 koos metallmastide ja maakaabliga.

2. Tamme tn õhukaabliga juurdeehitus jätta pakkumisest välja s.o. valgusti V2-19.

3. Jätta ära järgmised valgustid koos konsoolide ja muu sinna juurde kuuluvaga:

Koidu tn. V2-53; Kultuurimaja tn. V2-16 ja V2-20; Tamme tn. V2-47; Pääsu tn. V2-42; Piiri tn. V2-11

Pakkujate kvalifitseerimise tingimused. Pakkuja kõrvaldamine pakkumiselt:

  1. Pakkuja peab olema registreeritud majandustegevuse registris elektritööde ettevõttena
  2. Ettevõte peab omama vastutava isikuna vähemalt B-klassi pädevusega spetsialisti
  3. Pakkuja ei tohi olla maksuvõlglane riiklike tasumise osas, kaasa arvatud intressivõlg.
  4. Pakkuja peab olema maksevõimeline, tema vastu ei tohi olla algatatud likvideerimismenetlust, tehtud pankrotiotsust.
  5. Pakkuja peab olema viimase kolme aasta jooksul nõuetekohaselt täitnud kõik riigihangete teostamiseks sõlmitud hankelepingud.
  6. Pakkujal peab olema varasem kogemus sõlmitava lepingu esemeks oleva tööga samaliigiliste tööde teostamise osas, vähemalt 2 objekti maksumusega 20 000 eurot või enam (samaliigiliste tööde loetelu)

Ostjal on õigus kõrvaldada pakkuja pakkumiselt igal ajal kui selgub, et pakkuja kvalifitseerimiseks esitatud andmed on valed, ei vasta kontrollimisel esitatud andmetele või  esitatud dokumendid on võltsitud.

Pakkumuse kehtivus peab olema vähemalt 30 päeva.

Välitööde teostamise aeg 25.07.2011.a. kuni 15.09.2011.a.

Küsimustega pöörduda tel. 5216251. Objektidega on võimalik ka tutvuda, leppides selleks eelnevalt aja kokku.

Hinnapakkumine esitada hiljemalt 19.07.2011a. kella 9.30 e-posti teel või tuua paberkandjal valla sekretär-asjaajaja kätte.

Pakkumise edukaks tunnistamise kriteeriumiks on madalaim hind