Toimunud hanked

« Tagasi

Räpina valla konsolideerimisgrupi 2013- 2016 aastate raamatupidamisaruannete auditeerimine

Räpina Vallavalitsus korraldab lihtmenetlusega riigihanke eesmärgiga kasutada säästlikult ja ratsionaalselt Räpina valla rahalisi vahendeid ning sõlmida hankeleping Räpina valla 2013-2016 aastate konsolideeritud raamatupidamisaruannete audiitorkontrolli läbiviimiseks.

 

Hankija korraldab hanke ka Räpina  valla osalusega äriühingute Aktsiaselts Revekor ja Aktsiaselts Räpina Haigla ning Räpina valla asutatud sihtasutuste Räpina Kultuurkapital ja Räpina Inkubatsioonikeskus nimel nende raamatupidamise aruannete audiitorkontrolli läbiviimiseks.

 

Hankega on võimalik tutvuda https://riigihanked.riik.ee/register.

Riigihanke viitenumber on 148668.