Toimunud hanked

« Tagasi

Räpina sadama kai projekteerimis-ehitustööd

1Sadamakai ehituseks on üks kord läbi viidud lihthanke menetlus, mis Räpina Vallavalitsuse 10.02.2012 korraldusega nr 103 tunnistati läbikukkunuks kuna kõigi esitatud pakkumuste maksumused ületasid Tellija reaalseid võimalusi. Seetõttu nähakse käesoleva projekteerimis-ehitustöö hankega ette leida uus projektlahendus sadamakai püstseinale ning mille tulemusel peab oluliselt vähenema sadamakai maksumus. Projekti rahastatakse Euroopa Kalandusfondi meetme 4.1„Kalanduspiirkondade säästev areng" kaudu.