Spetsialistide elamistingimuste parandamine

Taotlusi võetakse vastu alates 1. märtsist 2021 kella 14.00 kuni eelarve vabade vahendite lõppemiseni või kuni 10. märtsini 2021 kella 14.00. Tähtpäevast varem või hiljem esitatud...

Räpina valla spetsialistide eluasemete toetusmeetme 2021. a taotlusvoor avaneb 1. märtsil

Taotlusi võetakse vastu alates 1. märtsist 2021 kella 14.00 kuni eelarve vabade vahendite lõppemiseni või kuni 10. märtsini 2021 kella 14.00. Tähtpäevast varem või hiljem esitatud...

Taotlusi võetakse vastu alates 1. märtsist 2021 kella 14.00 kuni eelarve vabade vahendite lõppemiseni või kuni 10. märtsini 2021 kella 14.00. Tähtpäevast varem või hiljem esitatud taotlused...

Räpina valla spetsialistide eluasemete toetusmeetme 2021. a taotlusvoor

Taotlusi võetakse vastu alates 1. märtsist 2021 kella 14.00 kuni eelarve vabade vahendite lõppemiseni või kuni 10. märtsini 2021 kella 14.00. Tähtpäevast varem või hiljem esitatud taotlused...

Riigihalduse ministri 30.12.2019 määrusega nr 66 on kinnitatud  „Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetusmeede" . Räpina Vallavolikogu 20.05.2020 määrusega nr 11 on...

Spetsialistide elamistingimuste parandamine Räpina vallas 2020

Riigihalduse ministri 30.12.2019 määrusega nr 66 on kinnitatud  „Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetusmeede" . Räpina Vallavolikogu 20.05.2020 määrusega nr 11 on...

Räpina Vallavalitsus teatab, et jooksev taotlusvoor on lõppenud eelarve vabade vahendite lõppemise tõttu 06.08.2020. Räpina Vallavalitsus ootab spetsialistide taotlusi eluaseme toetuse...

Räpina valla spetsialisti eluaseme toetus

Räpina Vallavalitsus teatab, et jooksev taotlusvoor on lõppenud eelarve vabade vahendite lõppemise tõttu 06.08.2020. Räpina Vallavalitsus ootab spetsialistide taotlusi eluaseme toetuse...