Spetsialistide elamistingimuste parandamine

Riigihalduse ministri 30.12.2019 määrusega nr 66 on kinnitatud  „Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetusmeede" . Räpina Vallavolikogu 20.05.2020 määrusega nr 11 on...

Spetsialistide elamistingimuste parandamine Räpina vallas 2020

Riigihalduse ministri 30.12.2019 määrusega nr 66 on kinnitatud  „Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetusmeede" . Räpina Vallavolikogu 20.05.2020 määrusega nr 11 on...

Räpina Vallavalitsus teatab, et jooksev taotlusvoor on lõppenud eelarve vabade vahendite lõppemise tõttu 06.08.2020. Räpina Vallavalitsus ootab spetsialistide taotlusi eluaseme toetuse...

Räpina valla spetsialisti eluaseme toetus

Räpina Vallavalitsus teatab, et jooksev taotlusvoor on lõppenud eelarve vabade vahendite lõppemise tõttu 06.08.2020. Räpina Vallavalitsus ootab spetsialistide taotlusi eluaseme toetuse...