Sotsiaalosakond

CSV
Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
Sotsiaalhoolekandespetsialist (osakonna juhataja) Katrin Taimre 799 9515; 514 3178
Lastekaitsespetsialist Ave Kõlli 799 9514; 503 2985
Sotsiaaltööspetsialist Karmen Kukk 799 9516; 795 1422; 514 3217
Sotsiaaltööspetsialist Eve Kivioja 799 9516; 795 2352; 514 3261 Ruusa ja Räpina
sotsiaaltööspetsialist Astrid Laur 730 3433; 526 8166
Sotsiaaltööspetsialist Mari Kolbakov 795 8233; 522 6173 Veriora
Hooldustöötaja Hille Järvekald 795 8233
Hooldustöötaja Anne Luht 795 8233 Veriora

Uudised ja teated

Puudega inimestele eluruumide kohandamine Räpinas

03.10.2018

19. märtsil 2018 avanes „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020" prioriteetse suuna 2 „Sotsiaalse kaasatuse suurendamine" meetme 2.5 „Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadustele vastavaks" tege...  Loe edasi »