SA Räpina Kultuurkapital teatab

SA Räpina Kultuurkapital taotluste esitamise järgmine tähtaeg on 26. mai 2017.

SA Räpina Kultuurkapital taotluste esitamise viimane tähtaeg 2017. aastal on 6. oktoober.

Taotlemise kord, taotluse ja aruande vormid on Räpina Kultuurkapital kodulehel www.rapinakultuurkapital.ee.

Lisainfo telefonil 514 2596 või e-posti aadressil kultuurkapital@rapina.ee

 

Anu-Cristine Tokko,

SA Räpina Kultuurkapital juhatuse liige


SA Räpina Kultuurkapital

SA Räpina Kultuurkapitali eesmärk on:
1) toetada materiaalselt Räpina valla taidluskollektiive ja teisi kultuurivaldkonnas tegutsevaid ühendusi ja üksikisikuid.
2) toetada (eraalgatuslikku) kultuurilist tegevust ja laiemat kõlapinda omavaid vallas kolmanda sektori poolt korraldatavaid suurüritusi.
3) toetada Räpina valla mainet tõstvaid sündmusi ning vallas toimuvaid kultuuri-, sh spordiüritusi, et tagada aastaringne ürituste programm, mis rahuldaks igas vanuses räpinlast.

SA Räpina Kultuurkapital ei rahasta:
1) valla eelarvest rahastatavaid tegevusi.
2) valla hallatavate asutuste põhimääruslikke tegevusi.
3) aruandevõlglaste esitatud taotlusi.
4) taotlusi erinevate seltsingute ja mittetulundusühingute tegevuskulude katteks.
5) rahalist kasumit teenivaid projekte.
6) palgatööjõudu.
7) toitlustust ja teisi erisoodustusmaksu alla käivaid tegevusi, v.a külaliste vastuvõtt.
 

www.rapinakultuurkapital.ee