« Tagasi

SA Räpina Kultuurkapital taotluste esitamise tähtaeg on 17. jaanuar

SA Räpina Kultuurkapital tuletab meelde, et järgmine taotluste esitamise tähtaeg on 17. jaanuar.

Taotlemise kord, taotluse ja aruande vormid on leitavad SA Räpina Kultuurkapital kodulehel www.rapinakultuurkapital.ee.

Lisainfo tel 799 9511, 514 2596 või e-posti aadressil kultuurkapital@rapina.ee.

Anu-Cristine Tokko,
SA Räpina Kultuurkapital
juhatuse liige


SA Räpina Kultuurkapital

 

 

SA Räpina Kultuurkapitali eesmärk on:

1) toetada materiaalselt valla taidluskollektiive ja teisi kultuuri valdkonnas tegutsevaid ühendusi ning üksikisikuid;

2) toetada eraalgatuslikku kultuurilist tegevust ja laiemat kõlapinda omavaid valla suurüritusi;
3) toetada valla kultuuri- ja spordiüritusi, et tagada aastaringne sündmuste programm, mis pakub elamusi igale vanusegrupile;

4) anda välja toetusi ja stipendiume. 

SA Räpina Kultuurkapital ei rahasta:
1) valla eelarvest rahastatavaid tegevusi;
2) valla hallatavate asutuste põhimääruslikke tegevusi;
3) aruandevõlglaste esitatud taotlusi;
4) taotlusi erinevate seltsingute ja mittetulundusühingute tegevuskulude katteks;
5) rahalist kasumit teenivaid projekte;
6) palgatööjõudu;
7) toitlustust ja teisi erisoodustusmaksu alla käivaid tegevusi, v.a külaliste vastuvõtt.
 

Rohkem infot, alusdokumendid, taotlus- ja aruandevormi leiab SA Räpina Kultuurkapital kodulehelt: www.rapinakultuurkapital.ee