« Tagasi

RÄPINA KULTUURKAPITALI TAOTLUSTE ESITAMISE TÄHTAEG ON 24. MAI

SA Räpina Kultuurkapitali taotluste esitamise järgmine tähtaeg 2019. aastal on 24. mai.

Taotlemise kord, taotluse ja aruande vormiid on leitavad SA Räpina Kultuurkapitali  kodulehel www.rapinakultuurkapital.ee

Lisainfo telefonil 5249190 või e- posti aadressil kultuurkapital@rapina.ee

Merike Paap

SA Räpina Kultuurkapitali juhatuse liige


SA Räpina Kultuurkapital

SA Räpina Kultuurkapitali eesmärk on:
1) toetada materiaalselt Räpina valla taidluskollektiive ja teisi kultuurivaldkonnas tegutsevaid ühendusi ja üksikisikuid.
2) toetada (eraalgatuslikku) kultuurilist tegevust ja laiemat kõlapinda omavaid vallas kolmanda sektori poolt korraldatavaid suurüritusi.
3) toetada Räpina valla mainet tõstvaid sündmusi ning vallas toimuvaid kultuuri-, sh spordiüritusi, et tagada aastaringne ürituste programm, mis rahuldaks igas vanuses räpinlast.

SA Räpina Kultuurkapital ei rahasta:
1) valla eelarvest rahastatavaid tegevusi.
2) valla hallatavate asutuste põhimääruslikke tegevusi.
3) aruandevõlglaste esitatud taotlusi.
4) taotlusi erinevate seltsingute ja mittetulundusühingute tegevuskulude katteks.
5) rahalist kasumit teenivaid projekte.
6) palgatööjõudu.
7) toitlustust ja teisi erisoodustusmaksu alla käivaid tegevusi, v.a külaliste vastuvõtt.
 

www.rapinakultuurkapital.ee