Räpina Kultuurkapital teatab

Räpina Vallavalitsuse 22.02.2016 korralduse nr 131 alusel muutus alates 01. märtsist 2016 sihtasutuse Räpina Kultuurkapital nõukogu koosseis alljärgnevas: tulenevalt Leo Küti vastavasisulisest avaldusest kutsuti nõukogu liike kohal tagasi Leo Kütt, nõukogu uueks liikmeks määrati Kurmet Karsna.

Sellest tulenevalt tegutseb sihtasutuse Räpina Kultuurkapitali nõukogu kuni volituste lõppemise tähtajani 17. juunil 2017 järgmises koosseisus:

Karin Kask (nõukogu esimees), Kirsti Luik, Ülo Tuuling, Uno Nagelmaa, Kurmet Karsna.

SA Räpina Kultuurkapitali järgmine taotluste esitamise tähtaeg on 18. märts.

Taotlemise kord, taotluse ja aruande vormid on Räpina Kultuurkapitali kodulehel www.rapinakultuurkapital.ee.

Lisainfo telefonil 5568 0398 või välkpostitsi kultuurkapital@rapina.ee

 

Eva Saar,

SA Räpina Kultuurkapital juhatuse esimees


SA Räpina Kultuurkapital

SA Räpina Kultuurkapitali eesmärk on:
1) toetada materiaalselt Räpina valla taidluskollektiive ja teisi kultuurivaldkonnas tegutsevaid ühendusi ja üksikisikuid.
2) toetada (eraalgatuslikku) kultuurilist tegevust ja laiemat kõlapinda omavaid vallas kolmanda sektori poolt korraldatavaid suurüritusi.
3) toetada Räpina valla mainet tõstvaid sündmusi ning vallas toimuvaid kultuuri-, sh spordiüritusi, et tagada aastaringne ürituste programm, mis rahuldaks igas vanuses räpinlast.

SA Räpina Kultuurkapital ei rahasta:
1) valla eelarvest rahastatavaid tegevusi.
2) valla hallatavate asutuste põhimääruslikke tegevusi.
3) aruandevõlglaste esitatud taotlusi.
4) taotlusi erinevate seltsingute ja mittetulundusühingute tegevuskulude katteks.
5) rahalist kasumit teenivaid projekte.
6) palgatööjõudu.
7) toitlustust ja teisi erisoodustusmaksu alla käivaid tegevusi, v.a külaliste vastuvõtt.
 

www.rapinakultuurkapital.ee