2023. aasta Riigikogu valimised

 

Riigikogu valimiste päev on pühapäev, 5. märts 2023. Valimisnädal algab 27. veebruaril. Eelhääletamise ajal 27. veebruarist 4. märtsini on võimalik hääletada ka elektrooniliselt.

 

Hääletada saab selles valimisringkonnas, milles on inimese rahvastikujärgne elukoht seisuga 3. veebruar 2023. Et valija pole enam seotud ühe kindla valimisjaoskonnaga, saab ta enda valimisringkonna piires valida, millises jaoskonnas hääletamas käia.

 

Ringkonna hääletusruumide asukohad on kirjas valimiste teabelehel, veebilehel valimised.ee ja teavet saab ka riigiinfo telefonilt tel 1247.

 

Reedel ja laupäeval ning valimispäeval korraldatakse ka kodus hääletamist. Eelhääletamise õigus on valijate nimekirjas oleval valijal, kes eelhääletamise päeval on vähemalt 18-aastane.

 

Räpina vallas on valimiste nädalal avatud kolm valimisjaoskonda.

 

  • Valimisjaoskond nr 1 hääletusruum asub kõigil eelhääletamise päevadel ja valimispäeval (27.02.2023-05.03.2023) Räpina raamatukogus (Kooli tn 5, Räpina linn, Räpina vald, Põlva maakond) ning on avatud E-L kella 12:00-st kuni 20:00-ni, P 09:00-st kuni 20:00-ni;

 

  • Valimisjaoskond nr 2 hääletusruum asub teisel ja esimesel päeval enne valimispäeva ja valimispäeval (03.03.2023-05.03.2023) Veriora teenuskeskuses (Räpina mnt 2, Veriora alevik, Räpina vald, Põlva maakond) ning on avatud R-L kella 12:00-st kuni 20:00-ni, P 09:00-st kuni 20:00-ni;

 

  • Valimisjaoskond nr 3 hääletusruum asub teisel ja esimesel päeval enne valimispäeva ja valimispäeval (03.03.2023-05.03.2023) Mehikoorma külakeskuses (Kesk tn 20, Mehikoorma alevik, Räpina vald, Põlva maakond) ning on avatud R-L kella 12:00-st kuni 20:00-ni, P 09:00-st kuni 20:00-ni.

 

Lisaks on Linte ja Ruusa küla elanikel, kel puudub sõiduvahend, võimalus kasutada valla transporti. Valimispäeval, 05.03.2023 kell 11:00 ja 14:00 väljuvad bussid Ruusa Põhikooli (Mõisavahe tee 7, Ruusa k) ja Linte raamatukogu (Tammistu tee 20, Linte k) eest valimisjaoskonda nr 1.

 

  • Kodus hääletamine toimub valimisnädala reedest pühapäevani. Taotluse saab esitada kirjalikult (sh e-kirjaga) Räpina jaoskonda e-posti aadressil kurmet.karsna@rapina.ee; Veriora jaoskonda e-posti aadressil piret.rammo@rapina.ee ning Mehikoorma jaoskonda e-posti aadressil tea.tenson@rapina.ee kuni valimispäeva kella 14:00-ni või telefoni teel Räpinas +37258887238; Verioral +37258887239, Mehikoormas +37258887240. Telefoni teel saab taotluse esitada reedel ja laupäeval kell 12-20 ning pühapäeval kell 9-14.

 

  • Kui valija asub väljaspool elukohajärgset valimisringkonda ega saa oma terviseseisundi või mõne muu mõjuva põhjuse tõttu hääletada valimisjaoskonnas asuvas hääletamisruumis, võib ta taotleda hääletamist oma asukohas. Valija saab oma asukohas hääletada vaid juhul, kui ta on varem esitanud kirjaliku taotluse vallavalitsusele või lähimale väljaspool elukohajärgset valimisringkonda hääletamist korraldavale jaoskonnakomisjonile. Taotlust saab esitada 2. märtsi kella 14.00-ni. Räpina vallas korraldab hääletamist valija asukohas, haiglas või ööpäevases hoolekandeasutuses valimisjaoskond nr 1 (Räpina).

 

  • Esmaspäevast laupäevani saab hääletada pabersedeliga jaoskonnas ja elektrooniliselt.

 

  • Pühapäevasel valimispäeval toimub ainult pabersedeliga hääletamine. Valijal on võimalus pühapäeval jaoskonnas pabersedeliga hääletades oma e-hääl veel ära muuta.

 

  • Esmaspäevast kuni neljapäevani on igas vallas ja linnas avatud vähemalt üks valimisjaoskond, kus saab hääletada ka väljaspool oma elukohajärgset valimisringkonda.

 

  • Reedel, laupäeval ja pühapäeval saab hääletada ainult oma elukohajärgses valimisringkonnas.

 

  • Hääletamistulemused Räpina vallas teeb kindlaks häältelugemiskomisjon hääletamissedelite ülelugemise teel 06.03.2023 kell 10.00 Räpina Vallavolikogu saalis (Kooli 1, Räpina linn). Hääletamistulemused tehakse kindlaks avalikult.

 

Riigi valimisteenistuse poolt on koostatud valijale olulist infot koondav infoleht eest, vene ja inglise keeles, mis on siinkohal lisatud info valijaleEST info valijaleRUS  info valijaleENG

 

Poliitiline välireklaam on lubatud kogu valimisperioodi ajal ja poliitilist selgitustööd tohib teha ka valimispäeval. Vaid hääletamisruumis peab olema tagatud valimisrahu.

 

Valimiste korraldaja Räpina vallas:

vallasekretär Piret Paulson

tel. 5340 6636; e-post piret.paulson@rapina.ee

 

Räpina valla valimiskomisjon:

esimees: Piret Paulson 

aseesimees: Ahti Hütt

liikmed: Eva Morel, Ester Lemats, Aina Olle

asendusliikmed: Ene Tammekun, Ingrid Joosep