Puurkaevu asukoha kooskõlastamine

13.03.14

Üksikasjalikult on puurkaevu rajamiseks vajalikud tegevused loetletud Keskkonaameti koduleheküljel.

Puurkaevu rajamist tuleb alustada puurkaevu asukoha kooskõlastamisest esitades vallavalitsusele  puurkaevu või puuraugu asukoha kooskõlastamise taotluse.

Järmisena tuleb leida litsenseeritud projekteerija ning tellida puurkaevu projekt. Teavet kehtivate litsentside kohta leiab Keskkonnaministeeriumi veebilehelt

Puurkaevu projekti ja puurkaevu rajamise taotlusega tuleb pöörduda vallavalitsuse poole kirjaliku nõusoleku või ehitusloa taotlemiseks.