Hajaasustuse programm

« Tagasi

Hajaasustuse veeprogramm

Programm tuleneb otseselt Vabariigi Valitsuse 2007-2011 aasta tegevusprogrammist, mille peatüki 8 „Maaelu, regionaal- ja infrastruktuuri arendamise poliitika" punkt 8.5 sätestab valitsusliidu tegevuse järgmised põhimõtted: valitsusliit rakendab külainfrastruktuuri (kaevud, hüdrorajatised jms) rajamise toetamise programmi riigipoolse finantseerimisega 100 miljoni krooni ulatuses aastas põhimõttel, et riik rahastab iga projekti maksumusest kuni kolmandiku (külainfrastruktuuri programm hõlmab ka elektriühenduseta elamute elektrivõrguga ühendamiseks liitumistasude maksmise toetamist). Lisaks riigile finantseerivad programmi elluviimist kohalikud omavalitsused ja iga kohalik omavalitsus saab programmis osaleda vaid juhul, kui panustab rahaliselt võrdelises osas sellega, kui seda teeb riik.

 

Projekti nimi: Projekti nimi: Hajaasustuse veeprogramm

 

Eesmärgid

Programm tuleneb otseselt Vabariigi Valitsuse 2007-2011 aasta tegevusprogrammist, mille peatüki 8 „Maaelu, regionaal- ja infrastruktuuri arendamise poliitika" punkt 8.5 sätestab valitsusliidu tegevuse järgmised põhimõtted: valitsusliit rakendab külainfrastruktuuri (kaevud, hüdrorajatised jms) rajamise toetamise programmi riigipoolse finantseerimisega 100 miljoni krooni ulatuses aastas põhimõttel, et riik rahastab iga projekti maksumusest kuni kolmandiku (külainfrastruktuuri programm hõlmab ka elektriühenduseta elamute elektrivõrguga ühendamiseks liitumistasude maksmise toetamist).

Lisaks riigile finantseerivad programmi elluviimist kohalikud omavalitsused ja iga kohalik omavalitsus saab programmis osaleda vaid juhul, kui panustab rahaliselt võrdelises osas sellega, kui seda teeb riik. 


Tegevused
http://info.raad.tartu.ee/icons/ecblank.gifProgrammi raames toetati perioodil 2008-2013 järgmisi hoonetevälise joogivee süsteemi rajamisega seotud tegevusi hajaasustusega piirkondades:

·  kaevude (puur- ja salvkaevude) ehitamine ning puhastamine;

·  olemasolevatest või uutest kaevudest joogiveetorustiku ehitamine või olemasoleva joogiveetorustiku rekonstrueerimine;

·  kaevude varustamine vee pumpamiseks ja puhastamiseks vajalike tehniliste seadmete ja tarvikutega, sh selleks vajalike elektritööde teostamine;

·  rajatud hooneteväliste veesüsteemide teostusmõõdistamine;

·  vanade puurkaevude tamponeerimine;

·  vee kvaliteedi analüüs.

 

Tulemused

Programmi raames on perioodil 2008-2013 Räpina vallas ellu viidud 55 projekti.

Programmi raames rajatud objektide, kasusaanud majapidamiste ning elanike arv on kirjeldatud alljärgnevas tabelis.

 

Rajatud salvkaevude arv (tk)

17

Süvendatud/puhastatud salvkaevude arv (tk)

22

Rajatud puurkaevude arv (tk)

11

Rajatud joogiveetorustike pikkus (meetrid)

831,2

Paigaldatud seadmete arv (kmpl)

42

Ehitatud kaevumajade arv (tk)

2

Kasusaanud majapidamiste arv (tk)

59

Kasusaanud elanike arv (in)

184

 

Maksumus

Kokku programmi rahavoog 162 274,13 eur

Millest:

- riigi toetus 58 271,07 eur

- valla toetus 44 294,27 eur

- taotlejate omafinantseering 59 708,34 eur

 

Rahastajad
http://info.raad.tartu.ee/icons/ecblank.gifEesti riigieelarve

Räpina valla eelarve
Millise programmi/meetme raames

Hajaasustuse veeprogramm
Algus- ja lõpptähtaeghttp://info.raad.tartu.ee/icons/ecblank.gifhttp://info.raad.tartu.ee/icons/ecblank.gifhttp://info.raad.tartu.ee/icons/ecblank.gif
2008 – 2013