Kalender

KÕIK SÜNDMUSED

Uudised ja teated

« Tagasi

TÕN raames tunnustati täiskasvanud õppijaid ja õpitegu

 

 

Oktoober on pühendatud enesetäiendamisele. Tõstetakse esile täiskasvanud õppijaid, korraldatakse erinevaid koolitusi jne. Möödunud nädalal tunnustati Täiskasvanud Õppija Nädala raames Põlvamaa täiskasvanud õppijaid ja õpitegusid. Nende hulgas pälvisid tunnustuse kolm Räpina valla inimest/kollektiivi.

Põlvamaa aasta õppija 2019 – Toomas Heering 

52-aastane eduka ettevõtte juht, ta ei pelga õppida ning nendib, et teadmisi on vaja nii ettevõtte juhtimiseks kui ka muidu, lihtsalt selleks, et elada põnevat ja täisväärtuslikku elu. Ettevõtjaks olemine tähendab ju  pidevat õppimist. 

Kuna omal ajal jäi Eesti Põllumajandusakadeemia pooleli üsna lõpusirgel, otsustas ta kolm aastat tagasi alustada kooliteed Eesti Ettevõtluskõrgkoolis Mainor ja nagu ta ise muigamisi ütleb, sai juba esimesel aastal teada, mis kõik valesti on tehtud. Elu aga ei koosne vaid tööst. 2015. aastal otsustas mees minna Räpina muusikakooli trompetit õppima, õpib siiani ning kavatseb jätkata. Et tegu on ärksa ja tubli inimesega, tõestab tema ühiskondlik tegevus. Tal jagub oma ettevõtte juhtimise ja õppimiste kõrvalt veel aega ja tahtmist tegutseda koorilauljana, puhkpilliorkestri liikmena, rahvatantsijana, Räpina Muusikakooli hoolekogu esimehena, kaitseliidu noorkotkaste rühma juhina, Põlvamaa Inseneride Liidu juhatuse liikmena ja Räpina vallavolikogu liikmena. 

Ta on ise öelnud: „Õppimine on mulle andnud julgust teha otsuseid, mille otstarbekuses ma varem kahtlesin.  Täiskasvanueas õppima asudes on ikka hirme hakkamasaamise ees ja õppimiseks vajaliku aja leidmisel. Seda kõike ei tasu karta. Üks esimesi tegevusi on ajaplaneerimine ja õpimotivatsiooni teadvustamine. Lisaboonus on, et õppides kohtub väga paljude uute ja huvitavate inimestega."

Õpitegu - MTÜ Veriora Tsunft käsitööaida avamine 

MTÜ Veriora Tsunft on loodud 2012. aastal ning koondab käsitööhuvilisi ja -tegijaid. Tsunfti eesmärgiks on erinevat liiki käsitöö koos harrastamine, omandades ja jagades erinevaid oskusi õpitubade kaudu. Tsunft propageerib taaskasutust ning väärtustab kohalikku. Lisaks on Tsunft aastaid pakkunud rehabiliteerimise teenust töötutele ja vähenenud töövõimega inimestele läbi käsitöö oskuste jagamise. Tsunfti kuulub vabatahtlikke meistreid, kes on valmis jagama oma teadmisi, oskusi ja kogemusi, et läbi sotsiaalse ettevõtluse tuua kogukonda tööd ja koostegemise rõõmu. 

Suure väärtuse sai tsunft juurde päris oma maja rajades. 28. aprillil 2019 avati pidulikult Verioramõisa külas Kikkaharjal MTÜ Veriora Tsunft käsitööait. Aidas toimetavad tsunfti liikmed, kes valmistavad seal eritellimusel kartongist käsitöökarpe ning korraldavad nii kogukonnale kui külalistele jätkuvalt õpitubasid. 

Tänu käsitööaida avamisele on MTÜ-l Veriora Tsunft püsiv ja mugav oma paik, kus oma tänuväärset tööd jätkata ja laiendada. 

Koostöösild Põlvamaa kolme valla ja Saksamaa Segebergi maakonna lasteaedade vahel

Põlvamaa ja Saksamaa Segebergi  maakonna lasteaednike vahel sai koostöö alguse juba 2017. aasta kevadel, kui  Põlvamaa lasteaedade juhid külastasid Segebergi maakonna lasteaedu ja sõlmisid esmaseid koostöökokkuleppeid. 

2018. aastal algasid ettevalmistused 2019. a kevadel Segebergi sõpruslasteaedade külastamiseks ja õpetajate omavaheliste koostöökontaktide loomiseks.

2019. a aprillis külastas Segebergi Põlvamaa kolmest vallast - Põlva, Kanepi ja Räpina vallast - kaheksast lasteaiast, 25 õpetajat.

Koostöösidemed on loodud ja 2020. aastal külastavad Põlvamaad  Segebergi maakonna lasteaiaõpetajad. Vahepealsel perioodil viiakse ellu  erinevaid koostööprojekte.

Loodud on Saksamaa Segebergi maakonna lasteaedade ja Põlvamaa kolme valla lasteaiaõpetajate omavahelised koostöösuhted. Vastastikune soov jagada kogemusi, ideid, teadmisi, tutvustada kultuuri, tutvuda erinevate metoodikatega. Oluline pole see, mis Eesti ja Saksamaa lasteaedasid eristab, vaid see, mis on ühist, mis liidab ja paneb vastastikku koostööd tegema. Koostöösilla rajamisel oli suur panus Ene Tigasel.

Foto: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees