Uudised ja teated

« Tagasi

Toetuste taotlemine Räpina valla 2018. aasta eelarvest. Tähtaeg 31. oktoober 2017

Igal aastal on Räpina vallas tegutsevad sihtasutused, mittetulundusühingud ja seltsingud saanud valla eelarvest toetust mittetulunduslikuks ühistegevuseks. Taotlusi 2018. aasta eelarvest toetuse saamiseks on võimalik esitada 31. oktoobrini 2017. a.

Vormikohane taotlus tuleb esitada Räpina Vallavalitsusele aadressil Kooli 1, 64504 Räpina või digitaalselt allkirjastatuna e-postiaadressil vald@rapina.ee. Taotluste esitamisel ja toetuse kasutamisel tuleb lähtuda Räpina Vallavolikogu 21. aprilli 2010. a määrusega nr 5 kehtestatud Räpina valla eelarvest mittetulundustegevuseks toetuse andmise korrast.

Räpina Vallavalitsus on kehtestanud taotlus- ja aruandevormid. Räpina valla eelarvest mittetulundustegevuseks toetuste andmise kord ja toetuse taotlus- ja aruandevormid on saadaval Räpina valla kodulehel www.rapina.ee ja Räpina Vallavalitsuses. Seltsinguna käsitletakse ainult võlaõigusseaduse (§ 580– 609) alusel tegutsevaid isikuid. Taotluste rahastamine selgub pärast eelarve kinnitamist volikogu poolt hiljemalt 31. märtsil 2018. aastal. Toetuse leping sõlmitakse mittetulundusühingu, seltsingu või sihtasutusega pärast eelmiste toetuste kasutamise aruannete esitamist.

Toetusi ühekordseteks tegevusteks eraldab SA Räpina Kultuurkapital ning need taotlused tuleb esitada SA Räpina Kultuurkapitalile, mitte Räpina Vallavalitsusele.

Taotluse vormid veebis on kättesaadavad siin.