Uudised ja teated

Päästeameti peadirektori käskkirjaga on alates 18. märtsist siseveekogude jääleminek üle Eesti keelatud. Keelu eesmärk on ennetada õnnetusi ja säästa inimelusid. Sellest nädalast võtab...

Alates 18. märtsist on jääleminek keelatud

Päästeameti peadirektori käskkirjaga on alates 18. märtsist siseveekogude jääleminek üle Eesti keelatud. Keelu eesmärk on ennetada õnnetusi ja säästa inimelusid. Sellest nädalast võtab...

Pinnase sulamise tõttu on teede konstruktsioonid nõrgenenud. Sellest lähtudes ja teeseadust aluseks võttes piiravad omavalitsused kohalikel teedel raskete sõidukite liiklemist alates allpool...

Põlvamaa omavalitsused on kehtestanud kohalikele teedele piirangud

Pinnase sulamise tõttu on teede konstruktsioonid nõrgenenud. Sellest lähtudes ja teeseadust aluseks võttes piiravad omavalitsused kohalikel teedel raskete sõidukite liiklemist alates allpool...

Eesti Kultuurkapital kuulutab välja kandidaatide esitamise maakondliku ekspertgrupi koosseisu järgmiseks kaheks aastaks. Kandidaatide esitamise tähtaeg on 31. märts 2019 . Ekspertgruppi...

Eesti Kultuurkapital ootab liikmekandidaate maakondlikku ekspertgruppi

Eesti Kultuurkapital kuulutab välja kandidaatide esitamise maakondliku ekspertgrupi koosseisu järgmiseks kaheks aastaks. Kandidaatide esitamise tähtaeg on 31. märts 2019 . Ekspertgruppi...

Räpina Aianduskooli aadress on muudetud kuna juurdepääs nii kooli hoonele, kui  endisele aedniku majale on Aianduse tänavalt, sest Pargi tänav on liikluseks suletud.   ...

Räpina Vallavalitsus teatab aadressi muudatusest

Räpina Aianduskooli aadress on muudetud kuna juurdepääs nii kooli hoonele, kui  endisele aedniku majale on Aianduse tänavalt, sest Pargi tänav on liikluseks suletud.   ...

Taotluste vastuvõtt algas 2. märtsil ja tänaseks on PRIAle laekunud 1 794 taotlust. Möödunud aastal oli taotlejaid 3 336. Piimalehma kasvatamise otsetoetust saab taotleda hilinenult veel 15....

21. märtsini saab e-PRIAs taotleda loomakasvatuse üleminekutoetusi.

Taotluste vastuvõtt algas 2. märtsil ja tänaseks on PRIAle laekunud 1 794 taotlust. Möödunud aastal oli taotlejaid 3 336. Piimalehma kasvatamise otsetoetust saab taotleda hilinenult veel 15....

Räpina Lasteaed Vikerkaar ootab oma toredasse kollektiivi MUUSIKAÕPETAJAT 1,0 ametikohta. Tööle asumine esimesel võimalusel. Kandideerimiseks saada avaldus, CV ja haridust...

Räpina Lasteaed Vikerkaar otsib muusikaõpetajat

Räpina Lasteaed Vikerkaar ootab oma toredasse kollektiivi MUUSIKAÕPETAJAT 1,0 ametikohta. Tööle asumine esimesel võimalusel. Kandideerimiseks saada avaldus, CV ja haridust...

Tänu riigi eelarvest eraldatavale huvihariduse- ja huvitegevuse toetusele, on avanenud võimalus 7–19-aastaste noorte huvihariduse ja -tegevuse kättesaadavuse suurendamiseks hüvitada...

Lapsevanemal on võimalus taotleda noore huvihariduses või -tegevuses osalemise transpordikulude hüvitamist

Tänu riigi eelarvest eraldatavale huvihariduse- ja huvitegevuse toetusele, on avanenud võimalus 7–19-aastaste noorte huvihariduse ja -tegevuse kättesaadavuse suurendamiseks hüvitada...

Hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud 201 9 . aastal alates 11. märtsist kuni 13. maini. Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head...

Hajaasustuse programmi 2019. a taotlusvoor

Hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud 201 9 . aastal alates 11. märtsist kuni 13. maini. Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head...

Alanud on taotluste vastuvõtt Venemaa viisade kompensatsiooniks inimestele, kes soovivad külastada sel aastal Petseri, Kingissepa või Slantsõ rajoonis elavaid sugulasi või nende matmispaiku. ...

Algas taotluste vastuvõtt Venemaa viisade kompensatsiooniks

Alanud on taotluste vastuvõtt Venemaa viisade kompensatsiooniks inimestele, kes soovivad külastada sel aastal Petseri, Kingissepa või Slantsõ rajoonis elavaid sugulasi või nende matmispaiku. ...

Maa-amet müüb riigile mittevajalikku maad avalikel enampakkumistel, mis toimuvad kas kirjalikult või elektrooniliselt.  Kirjalikul enampakkumisel  tuleb pakkumised tuua või saata...

Riigimaade müügi enampakkumised

Maa-amet müüb riigile mittevajalikku maad avalikel enampakkumistel, mis toimuvad kas kirjalikult või elektrooniliselt.  Kirjalikul enampakkumisel  tuleb pakkumised tuua või saata...

Peamised tööülesanded: Ehitusalase tegevuse korraldamine ja juhtimine Räpina vallas ning ehitusseadustiku ja muude ehitusalaste õigusaktide nõuete täitmise tagamine. Tööle asumine...

Räpina Vallavalitsus kuulutab välja konkursi ehitusspetsialisti ametikohale

Peamised tööülesanded: Ehitusalase tegevuse korraldamine ja juhtimine Räpina vallas ning ehitusseadustiku ja muude ehitusalaste õigusaktide nõuete täitmise tagamine. Tööle asumine...

Neljapäeval, 14. märtsil kell 17.30 oodatakse Räpina loomemajja kõiki põlvamaalasi, kes tahavad teada, miks kandideerib Tartu koos 19 Lõuna-Eesti omavalitsusega 2024. aasta Euroopa...

Põlvamaalased arutavad Euroopa kultuuripealinnana pakutava programmi üle

Neljapäeval, 14. märtsil kell 17.30 oodatakse Räpina loomemajja kõiki põlvamaalasi, kes tahavad teada, miks kandideerib Tartu koos 19 Lõuna-Eesti omavalitsusega 2024. aasta Euroopa...

Setomaa Liidu, Räpina Inkubatsioonikeskuse, Võru valla, Ape valla ja Smiltene valla koostööprojekti COOP Local abil sai valmis kohalike piima-lihatootjate, aiasaaduste tootjate ja töötlejate...

Valminud on projekti COOP Local tootekataloog

Setomaa Liidu, Räpina Inkubatsioonikeskuse, Võru valla, Ape valla ja Smiltene valla koostööprojekti COOP Local abil sai valmis kohalike piima-lihatootjate, aiasaaduste tootjate ja töötlejate...

Tehnoloogia kasutamise on muutunud tööl aina olulisemaks ja see paneb vanemad inimesed tööturul keerulisemasse olukorda. Lihtsamaid protsesse tuleb arvutiga täna teha juba pea igal...

Töötukassa kutsub 50+ vanuses inimesi tasuta töötuppa

Tehnoloogia kasutamise on muutunud tööl aina olulisemaks ja see paneb vanemad inimesed tööturul keerulisemasse olukorda. Lihtsamaid protsesse tuleb arvutiga täna teha juba pea igal...

Räpina Vallavalitsus kuulutab välja konkursi kahele lastekaitsespetsialisti ametikohale. Üks põhikohaga lastekaitsespetsialisti ametikoht, teine asendajale lapsehoolduspuhkusel viibiva...

Räpina Vallavalitsus kuulutab välja konkursi kahele lastekaitsespetsialisti ametikohale.

Räpina Vallavalitsus kuulutab välja konkursi kahele lastekaitsespetsialisti ametikohale. Üks põhikohaga lastekaitsespetsialisti ametikoht, teine asendajale lapsehoolduspuhkusel viibiva...

Räpina vallavalitsusse on saadetud 2018. aasta lusikapeo ürituse fotod.  Fotod saab kätte Räpina haldushoone I korrusel asuvast sotsiaaltööspetsialistide kabinetist (tel 7999516).

Teade 2018. aasta lusikapeol osalenutele

Räpina vallavalitsusse on saadetud 2018. aasta lusikapeo ürituse fotod.  Fotod saab kätte Räpina haldushoone I korrusel asuvast sotsiaaltööspetsialistide kabinetist (tel 7999516).

  Loomakasvatuse üleminekutoetuse ja piimalehma kasvatamise otsetoetuse taotlusi on tänavu võimalik PRIAle esitada 2.-21. märtsini. Ka käesoleval aastal saab taotlusi esitada ainult...

Algab loomatoetuste taotlemine

  Loomakasvatuse üleminekutoetuse ja piimalehma kasvatamise otsetoetuse taotlusi on tänavu võimalik PRIAle esitada 2.-21. märtsini. Ka käesoleval aastal saab taotlusi esitada ainult...

Räpina Vallavalitsus esitab taotluse rahandusministeeriumile puudega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise toetuse saamiseks, mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond meetmest "Puuetega...

Toetus puudega inimeste eluasemete kohandamiseks

Räpina Vallavalitsus esitab taotluse rahandusministeeriumile puudega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise toetuse saamiseks, mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond meetmest "Puuetega...

Piiriveere Liider kinnitas 2018. aasta II taotlusvoorus paremusjärjestuse ettepanekuga toetada 12 projektitaotlust kogusummas 118 713,67 eurot arengustrateegia kahe meetme raames. 2018....

Piiriveere Liideri 2018. aasta II taotlusvooru projektitaotlused said tegevusgrupi kinnituse

Piiriveere Liider kinnitas 2018. aasta II taotlusvoorus paremusjärjestuse ettepanekuga toetada 12 projektitaotlust kogusummas 118 713,67 eurot arengustrateegia kahe meetme raames. 2018....

Põlva maakonna sõprusmaakond Segebergist olid tänavu visiidil  maavanem Jan Peter Schröder,  volikogu esimees Claus Peter Dieck ja Rüdiger Jankowski - Segebergi maakonna välissuhete...

Räpina valda külastas Bad Segebergi delegatsioon

Põlva maakonna sõprusmaakond Segebergist olid tänavu visiidil  maavanem Jan Peter Schröder,  volikogu esimees Claus Peter Dieck ja Rüdiger Jankowski - Segebergi maakonna välissuhete...