Kalender

KÕIK SÜNDMUSED

EKRAAN

Uudised ja teated

« Tagasi

Teade: Päikeseelektrijaama projekteerimistingimuste avatud menetlus Räpina vallas

Räpina vallas, Räpina linnas, Kirikumaa (70501:005:0108) kinnistule püstitava päikeseelektrijaama projekteerimistingimuste avatud menetlus.

Projekteerimistingimuste eelnõude avalik väljapanek toimub 22. juulist – 5. augustini 2022 Räpina valla veebilehel (www.rapina.ee). Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu kohta kirjalikke ettepanekuid ja põhjendatud vastuväiteid aadressil vald@rapina.ee. Kirjalike ettepanekute ja põhjendatud vastuväidete esitamise tähtaeg on 05.08.2022 (k.a).

Vallavalitsuse ettepanek on lahendada taotlus avalikku istungit korraldamata.

Projekteerimistingimuste eelnõu on avaliku väljapaneku ajal kättesaadav Räpina valla veebilehel.

Täiendav info ja küsimused: ehitusspetsialist Martti Klemets (martti.klemets@rapina.ee).