Kalender

KÕIK SÜNDMUSED

Uudised ja teated

« Tagasi

Räpina valla huvikoolide õppetasu soodustuse taotlemisest

Räpina valla huvikoolis õppiva õppuri vanemal on võimalus taotleda õppetasu soodustust endistel tingimustel.

Õppetasu soodustusele 50% ulatuses kehtestatud määrast on õigus:

  • pere teisel ja kolmandal Räpina valla huvikoolis õppival õppuril;
  • õppuril, kes on perest, kus kasvab 3 või enam alla 20-aastast last;
  • õppuril, kes õpib nii Räpina Muusikakoolis kui Räpina Spordikoolis.

Õppetasu soodustusele 100% on õigus õppuril, kes on toimetulekutoetust saavast perest, toimetulekutoetuse saamisele järgneval kuul.

 

Alus: Räpina Vallavolikogu 27.08.2014 määrus nr 22 „Räpina valla huvikoolide õppetasu soodustuse määra kehtestamine".

 

Vorm õppetasu soodustuse taotlemiseks on leitav Räpina valla kodulehel rapina.ee/blanketid, Räpina haldushoone II korrusel ning Räpina valla huvikoolides. Täidetud taotluse vormi võib saata aadressil vald@rapina.ee või Räpina Vallavalitsuse aadressil Kooli 1, Räpina 64504.

 

Lisainfo:
Anu-Cristine Tokko,
Räpina valla haridus- ja noorsootööspetsialist
799 9511
anu@rapina.ee