Kalender

KÕIK SÜNDMUSED

Uudised ja teated

« Tagasi

Avaliku ürituse lõket ei pea edaspidi Päästeametiga kooskõlastama

09.07.2021 jõustus siseministri 03.07.2021 määrus nr 18 „Lõkketegemisele ja grillimiskohale esitatavad nõuded" (edaspidi määrus). Uus määrus asendab seni kehtinud määruse „Küttekoldevälise tule tegemise ja grillimise kohale esitatavad nõuded". Tuletegemise kõige olulisemad ohutusnõuded sisuliselt ei muutu, kuid uus määrus sõnastab ohutusreeglid lihtsamalt ning rõhutab senisest enam tuletegija vastutust lõkke- või grillimiskohas tuleohutuse tagamisel. Seoses uue määruse jõustumisega juhime tähelepanu, et enam ei pea avalikul üritusel lõkketegemist Päästeametiga kooskõlastama. Kõik tavapärased lõkketegemise nõuded kohalduvad täiel määral ka avalikul üritusel tehtavale lõkkele ning avaliku ürituse korraldaja vastutus on tagada lõkkele ohutu koht ning vajalik järelevalve. Avaliku ürituse korraldajale on tuleohutuse tagamisel küll kõrgendatud ootused, kuid lõkke kontrolli alt väljumise korral reageerib Päästeamet sellele sündmusele sõltumata eelnevast kooskõlastamisest. Seega avalikul üritusel tehtava lõkke eelnev kooskõlastamine ei anna tuleohutuse mõttes mingit lisandväärtust ning 09.07.2021 jõustunud lõkkemäärus selleks enam ei kohusta. Nõuandeid lõkkeohutuse paremaks tagamiseks saab igal ajal küsida riigiinfo telefonilt 1247. Kõikide lõkketegemise ja grillimiskoha tuleohutusnõuete muudatustega saate tutvuda määruse teksti ja seletuskirja abil. Määruse terviktekst on leitav ka Riigi Teatajast: https://www.riigiteataja.ee/akt/106072021005 .

 

Tagne Tähe,
ohutusjärelevalve osakonna juhataja